I Nyborg ved Havnegade står Harvey Martins skulptur i cortenstål, Den med fisken, fra 1997. Kunstneren brugte ofte en ironisk distance både til sine værker og i værkerne, hvilket har været medvirkende til den stærke folkelige accept. I flere år var der knyttet en socialpædagogisk virksomhed til hans værksted.

.

Nyborg har siden 1200-tallet ligget som det stærkt befæstede infrastrukturelle knudepunkt for færge- og søfarten igennem Storebælt, og denne grundlæggende karakter har præget kunstnernes blik på Nyborg. Med C.W. Eckersberg i spidsen har guldalderkunstnerne med jævne mellemrum anvendt fæstningsanlægget, havnen og opmarchvejen samt færgefarten som motiver. Men de var her selv netop på gennemrejse. Nyborg har fostret mange billedkunstnere, men de fleste forlod tidligt byen og egnen, der for sin kreative del især er domineret af scenekunsten, skuespil og musik.

Kunstinstitutioner

Der findes ingen kunstmuseer i Nyborg Kommune, men de kulturhistoriske museer har i nogen grad løftet opgaven. Museet på Nyborg Slot har siden 1937 huset en serie på seks monumentale malerier med motiver fra Valdemar Sejrs Historie udført 1927‑34 af billedkunstneren Agnes Slott-Møller. Borgmestergården, der huser byens kulturhistoriske museum, modtog ved billedhuggeren Carl Aarsleffs død i 1918 en samling af kunstnerens gipsoriginaler. Carl Aarsleff var født i Nyborg, ligesom den lidt ældre naturhistoriske tegner Carl Cordts, der ligeledes er repræsenteret ved en række arbejder på museet. Siden 1997 har Østfyns Kunstforening vist skiftende udstillinger på Anders Draghes Gaard i Nyborg, og det restaurerede vandtårn på Nyborg Vold bruges til kunstudstillinger i sommersæsonen.

Kunstnere

Billedkunstneren Hans Eriksen, der er født i Nyborg i 1912, har i mange værker skildret sin by og dens dagligliv, mens Niels Erik Skovballe igennem årtier har dyrket områdets landskabsmotiver.

Af 1800-tallets kunstnere født i Nyborg kan nævnes billedkunstneren Niels Rademacher, der især arbejdede med landskabsprospekter, bl.a. fra Østfyn. Endvidere den dygtige naturhistoriske tegner Carl Cordts og den i kunsthistorien højt anerkendte billedhugger Carl Aarsleff. 1900-tallet er bl.a. repræsenteret af billedkunstneren Svend Saabye og grafikeren Jens Bohr. Det er imidlertid karakteristisk, at disse og flere andre dygtige kunstnere ikke fik deres primære virke på hjemegnen. Det samme gør sig gældende for kunstnerparret billedkunstner Milena Bonifacini og billedhugger Søren Jensen, der er bosat i Nyborg Kommune: Søren Jensen var 1999‑2005 rektor for Det Fynske Kunstakademi, og Milena Bonifacini har undervist på Det Kongelige Danske Kunstakademi i København og har siden 2018 fungeret som forkvinde for Akademirådet, Det Kongelige Akademi for De Skønne Kunster.

Kunst i det offentlige rum

Den stærke historiske bevidsthed i Nyborg afsatte sig først i 1900-tallet spor i to mindesten for slagbegivenheder fra svenskekrigenes tid 1658‑59, og i 1908 rejstes en bronzestatue af Christian IX af billedhugger H.P. Pedersen-Dan. I 1928 opstilledes billedhuggeren Axel Poulsens Triton-fontæne på Nørretorv i Nyborg, som den var skabt til. Fra 1930’erne kom en række værker af den lokale billedhugger Gunnar Slot til: en sandstensskulptur af en liggende kvinde, Solbad fra 1935, og en bronzebuste af borgmester Ludvig Hansen fra 1939, begge opstillet ved det nyopførte bibliotek, og i 1957 opstilledes en kvindeskulptur i bronze på kirkegården. En bronzeafstøbning af Carl Aarsleffs unge kvinde Innocentia blev i 1989 ligeledes opstillet ved Nyborg Bibliotek.

I årene omkring årtusindskiftet erhvervede Nyborg en række jernskulpturer af Odensekunstneren Harvey Martin i et tillempet abstrakt-figurativt formsprog. Billedhuggeren Flemming Knudsen flyttede i 1983 til Regstrup ved Nyborg. Han har blandt andre lokale udsmykningsopgaver udført Stenblomsten i granit, opstillet i 1994 ved Nyborg Vor Frue Kirke. Den kunstneriske udsmykning ved konferencehotellet Nyborg Strand omfatter bl.a. billedhuggeren Povl Søndergaards skulptur i bronze, Pige, der sætter sit hår, fra 1931.

På Kongens Skibsbro i Nyborg blev der i 2018 opstillet et ca. 5 m højt monument, Forsavn, i træ og aluminium. Det er udformet af den midtfynske billedhugger Lars Abrahamsen og udført på initiativ af Nyborg Marineforening. Monumentet er rejst til ære for de 35 krigssejlere fra Nyborg, der mistede livet under 2. Verdenskrig. Søfolkenes monument giver mindelser om et skib, der synker, en kæmpe kompasskive eller et stort sejl; et maritimt vartegn for de søfolk, der blev derude.

Kunsthåndværk og design

Der findes et stort antal kunsthåndværkere i kommunen, og i de senere år er der ved juletid afholdt et samlet kunsthåndværkermarked i Tinghuset i Nyborg arrangeret af Østfyns Museer. Stine Kiel Ratzow og Flemming Knudsen arbejder med både skulpturer og smykker i hhv. Frørup og Nyborg.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Nyborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker

Se alle artikler om Billedkunst