Mine forældre de var blevet noget gamle, og så skulle jeg jo til at bruge fjorden, og så skulle jeg jo tjene lønnen derude ... det var jo om sommeren, og om vinteren gik vi jo til stang (dvs. stangede ål).
.

Den traditionelle Sallingdialekt var markant vestjysk, mens købstadssproget i Skive var en lokal udgave af rigsmålet og adskilte sig tydeligt fra omegnens dialekt. Foruden i Skive bruges et standardnært talesprog med jysk intonation og enkelte jyske træk også i mange af de landlige dele af kommunen i dag.

I dialekten sagde man a om sig selv, det hed æ manj’ (manden), æ kuen (konen), æ lyw (livet) med foransat artikel, og der skelnedes ikke mellem to (eller tre) køn som i mere østlige egne, det hed både en bow’r (et bord) og en stu’el (stol).

Ved siden af rigsdansk stød brugte man et særligt vestjysk stød i ord som å’p (oppe), e’t (itte, dvs. ikke) og stø’k (stykke). Man sagde tikj (ti), bikjl (bil), huks (hus), mens der ikke som i standardsproget var stød på ord som kalk (kalk), hælst (helst) og hjælp (hjælp).

Sallingboerne sagde hjæm’ (hjem) med tydeligt h, og hwæm’ (hvem) med h og w, ligesom de brugte w i ord som wask (vask), men udtalte »vild« og »ven« med v.

Ord som »pige« og »koge« udtaltes med blødt g (ɋ). Man sagde mar (mad), e’t uren (ikke uden, dvs. kun), og rigsmålets bløde d (ð) var erstattet med j: stæj (sted). Man skelnede mellem l og ld, n og nd: bal’ (bal), men kalj’ (kald), væn (ven), men væ:nj (vende), og n var svundet i rn, så det hed bå’r (barn) og kow’er (korn). Svarende til langt e og o var der diftonger, fx bi’en (ben) og kuen (kone), eller videreudviklinger heraf: jæn’ (en) og kwone (koner).

De fleste af disse træk bruges i dag kun af midaldrende og ældre personer, mens de yngres talesprog blot med sætningsintonationen og ganske få andre træk røber den jyske baggrund.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Skive Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Dialekt