På Glyngøre Kulturstation kan man gå på opdagelse i byen Glyngøres kulturhistorie og bl.a. blive klogere på, hvordan fiskeriet har præget egnen.
.

Museum Salling har, som et af de eneste museer i Danmark, tre faglige ansvarsområder, nemlig kunst-, kultur- (arkæologi og historie) og naturhistorie. Museet, der er kommunalt ejet, er resultat af en fusion i 2008 efter Strukturreformen mellem tre statsanerkendte museer: Skive Museum (stiftet 1910 af Historisk Samfund for Skive og Omegn, statsanerkendt 1941), Skive Kunstmuseum (stiftet 1941 af Skive Kunstforening, statsanerkendt 1964) og Fur Museum (oprettet 1953, statsanerkendt 1960). I fusionen indgik også det ikkestatsanerkendte Sallingsund og Omegns Museum (nu Glyngøre Kulturstation) og Spøttrup Borg samt fem lokalhistoriske arkiver (Fur Lokalarkiv, Sallingsund Lokalarkiv, Spøttrup Lokalarkiv, Sundsøre Lokalarkiv og Skive Byarkiv). Museum Salling omfatter desuden besøgsstederne Gammel Havn og Det Lille Land på Fur.

På arkiverne og i nyere tids samling på Museum Sallings formidlingssteder fortælles historien om det levede liv på Skiveegnen til hverdag og fest. Den arkæologiske samling dækker mange aspekter af både den regionale og nationale forhistorie.

Spøttrup Borg kan man opleve middelalderens borganlæg og dagligliv.

I Glyngøres gamle stationsbygning ligger Glyngøre Kulturstation med udstillinger om bl.a. jernbane og fiskeri i lokalområdet. Skive Museums nye udstillingsbygning, som stod færdig i 2018, rummer kunst- og kulturhistoriske udstillinger.

Ud over Museum Salling findes der i Skive Kommune også en række ikkestatsanerkendte museer og besøgssteder. Ved Hvalpsund-Sundsøre færgeleje ligger Sundsøre Pakhus, en bevaret træbygning fra 1927. Et reetableret baneanlæg og tre godsvogne fortæller historien om fragt og transport med jernbanefærgen Hvalpsund. Træmuseet i Oddense formidler træbearbejdningens historie gennem traditioner, maskiner, værktøj og håndværk. På gården Hagenshøj åbnede Tarok Museet i 2014.

Jeppe Aakjærs liv og virke som forfatter formidles på gården Jenle. Her står bl.a. hans arbejdsværelse og hustruen Nanna Aakjærs værksted som mindestuer. I Jenles museum er udstillinger om kunstnerhjemmet og ægteparrets samtid samt udstillinger med nutidig kunst.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Skive Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv