.

At der på den frugtbare Skiveegn allerede i middelalderen blev bygget mange voldsteder og befæstede herregårdsanlæg, er udtryk for, at både kongemagten, Viborgbispen og flere stormands- og adelsslægter havde betydelige interesser i området. Skive Kommune er således en af de jyske kommuner med størst koncentration af herregårde. Der er 19 i kommunen, hvoraf ti er bygningsfredede.

Middelalder

Der er kendskab til mere end 15 middelalderlige voldsteder i Skive Kommune, hvoraf lidt over halvdelen er synlige i dag. Desuden findes der en række nuværende herregårde, der har bevaret middelalderlige bygninger eller er opført på et voldsted fra middelalderen, og der er kendskab til flere nu nedlagte middelalderlige herregårdspladser.

Gammel Skivehus nævnes første gang i 1231 i Kong Valdemars Jordebog, hvor det opregnes blandt kronens besiddelser. Gennem middelalderen fungerede det som administrativt centrum for kongemagten.

Voldstedet Sallingholm ligger ved Hinnerup Å i det nordlige Salling.

Salling Østergård er en af få bevarede middelalderlige herregårde i Danmark.

Den mest markante borg i området er Viborgbispens Spøttrup, der ligger i den vestlige del af Salling. Det anseelige teglbyggede anlæg er intet mindre end Danmarks bedst bevarede middelalderborg.

Renæssance

Herregårdene i Skive Kommune er overvejende velbevarede og ældre, og flere ligger på halvøerne Salling og Nordfjends. De tre renæssanceherregårde Jungetgård, Stårup Hovedgård og Kås Hovedgård er opført efter Reformationen, men har alligevel reminiscenser fra middelalderens arkitektur.

Barok

Flere barokke herregårde er opført på fundamenterne af en middelalder- eller renæssanceherregård og således også Eskær, der står med et stramt og harmonisk udtryk efter barokkens idealer.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Skive Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder