Salling Østergård, der tilhørte ur-adelsslægten Krabbe, som ejede meget gods i Salling, er en af de meget få bevarede middelalderlige herregårde i Danmark. Gården er anlagt på et fladt, kvadratisk voldsted, der oprindelig har været omgivet af voldgrave og volde, af hvilke i dag kun en lille rest af gravene er bevaret. Bygningerne er opført fra begyndelsen af 1500-tallet. Ældst er den nuværende vestfløj, der blev opført som et fritstående stenhus. Materialet er munkesten, der er muret i middelalderligt munkeskifte, og den 10 m x 7 m store bygning er to stokværk høj over en hvælvet kælder. En forsvunden indskrift daterer bygningen til 1516 og nævner også bygherren Lucas Krabbe. Som ny hovedfløj opførtes i 1530’erne sydfløjen. Gavlene, der prydes af gotiske kamtakker, har spor efter udhængende »hemmeligheder«, som det også ses på borgen Spøttrup. Rigsråd Iver Krabbe tilføjede nordfløjen og østfløjen i ca. 1550. Herregården blev i 1998 købt af staten og har siden været igennem en gennemgribende restaurering. Under dette arbejde er der indvendigt blevet fundet sjældne kalkmalerier fra 1500-tallet.

Videre læsning

Læs mere om voldsteder og herregårde i Skive Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder