Faktaboks

Kommune
Varde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
31013
Sted- og lokalitetsnummer
190702-163
Anlæg
Dyrefold, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælleskort for 3101-3,4,5,6 Vedlagte tinglysningsrids viser foldenes indbyrdes beliggenhed og størrelse. En ringformet kreaturfold med kronvold, omgivet af en tør grav. Anlæg- gets udstrækning er incl. graven 62 m i N-S og 75 i Ø-V. Graven er 10 m bred og 2 m dyb. Kronvold der er gennembrudt i N-V og S er 1,25 m høj og 4 m bred. Lyngklædt på hede.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterDyrefold
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Dyrefold

Fold, fast eller flyttelig indhegning af især græsareal til husdyr. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links