5820, oversigt, s.f. NØ
.
5819, oversigt, s.f. S
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Holstebro Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
230314
Sted- og lokalitetsnummer
180809-25
Anlæg
Dyrefold, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst Kreaturfold. Cirkelformet anlæg. 28 m i indre diameter, bestående af en ca. 3 m bred og fra 0,5 til 1 m høj jordvold, med en 2 m bred åbning i ØSØ.

Undersøgelseshistorie

1901
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1998
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorCirkelformet anlæg. 28 meter i diameter, bestående af en ca. 3 meter bred og 0,5 meter høj vold med åbning mod ØSØ.
2005
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Dyrefold

Fold, fast eller flyttelig indhegning af især græsareal til husdyr. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links