Oversigt set fra vest
.
Oversigt set fra nord
.
Oversigt set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Esbjerg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
370533
Sted- og lokalitetsnummer
190410-150
Anlæg
Dyrefold, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dyrefold Jordvold, op til 2 m bred og 1 m høj. Firkantet af form, ca. 10 x 10 m stor i udvendig mål. Kun i NV-siden er kraftig markeret, resten noget udflydende.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterDyrefold
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2014
Museal besigtigelse - Sydvestjyske MuseerDyrefold. Jordvold, op til 2 m bred og 1 m høj. Firkantet af form, ca. 10 x 10 m stor i udvendig mål og 5x5 i indvendigt,afbrudt over en kort strækning på 1,5m i Ø. Kun i NV-siden er kraftig markeret, resten noget udflydende. Svage spor af en 1½m bred og op til 30cm dyb nedgravning på syd og vestsiden. Ligger græs- og lyngklædt i plejet hedestykke i plantage.

Dyrefold

Fold, fast eller flyttelig indhegning af især græsareal til husdyr. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links