oversigt, set fra VNV
.
sten nedenfor skråning, set fra NØ
.
randstenskæde i to skifter sten, set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Sorø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
342215
Sted- og lokalitetsnummer
030211-58
Anlæg
Dysse, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2014 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3422:15 Gravhøj med stendysse. Højen er 14 m NV-SØ, 10 NØ-SV, 1,2 m høj, Dyssekammeret er 1,6 x 1,9 x 1,1 m. Kammeret består af tre sidesten og en overligger. Omkring kammeret findes randsten i nord- og østlig højside; nogle steder i to skifter sten.

Undersøgelseshistorie

2014
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenAfventer data
2016
Museal besigtigelse - Roskilde MuseumFortidsmindet ligger på en stejl skråning faldende mod NØ og øst. Nedenfor skråningen findes et større vådområde. Fortidsmindet består af et dyssekammer på en oval menneskeskabt forhøjning med sektioner af en randstenskæde i to skifter. Dyssekammeret består af tre sidesten, én i syd og to i nord, samt en overligger ovenpå. Stenen i syd måler 60x80 cm og er 72 cm høj. Stenen i NV måler 40x95 cm og er 75 cm høj. Stenen i NØ måler 48x80 cm og er 75 cm høj. Overliggeren måler 180 cm (ca. Ø-V) og 140 cm (N-S) og har en tykkelse på ca. 40 cm. Hele kammeret måler 160x190 cm og har en højde på 105 cm over terræn. Selve kammeret synes at være orienteret NØ-SV. Der mangler formentlig en eller to sidesten i den sydvestlige ende. Dyssekammeret ligger på en ca. NV-SØ orienteret (spids-) oval menneskeskabt forhøjning, som måler 10 m i længden og 7,5 m i bredden. Højden er ca. 120 cm målt fra den lave side mod øst og blot ca. 45 cm høj målt fra den vestlige side. En lavning på 50x100 cm ses i højens yderste vestlige side udfor kammeret. Der kan være tale om en gammel rævegrav, nu fyldt med nedfaldne blade. Randsten ses på den nordlige og østlige side, samt en enkelt sten på vestsiden af forhøjningen. Der kan tælles 26 in situ bevarede randsten i øverste niveau men, der er tale om flere da der på den østlige side er steder med to skifter sten i randstenskæden. Randstenskædens højde på den SØ-lige lave side er 70 cm (dobbelt lag). Størrelsen på dem varierer fra 30 til 80 cm i længden. To randsten er faldet ud af kæden mod NØ og ligger udenfor. Nedenfor skråningen, NNØ for anlægget, ligger en stor sten på 90x130 cm og 70 cm høj, som kan tænkes at være fra dyssekammeret. Andre sten i randstensstørrelse ligger også her. Det kan undre at den imponerende randstenskæde, med to skifter, er bevaret på den side hvor skråningen er stejlest, og at stenene ikke er styrtet ned for lang tid siden. Lidt tvivl om randstenskædens originalitet kan opstå.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links