Herredstegninger
.
Herredstegninger
.

Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
412912
Sted- og lokalitetsnummer
050502-8
Anlæg
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 11/10 1880, købt. Afmærkn.: MS 1910, løjtnant Lassen. Fritstående dyssekammer, rektangulært, orienteret Ø-V. To svære sidesten, mindre endesten og stor dæksten. I ager.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFritstaaende Gravkammer tidligere omsat med Stene 7'4" l. i ØSØ.-VNV. 3'8" br. Sidestenene ere meget kolossale. Endestenen mod ØS.Ø paafaldende smal og kunde se ud som sprængt, for den modsatte Ende er ingen Sten, maaske er det den der (som omfalden?) spores i Jordskorpen. Hvælvet Dæksten. (Se Grundplan og Prospekt.). Dyssen er senere bleven fredlyst. Bevoksning: 1981: Græs
1880
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1945
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFritstaaende Dyssekammer, rektangulært or. Ø-V. To svære Sidesten, mindre Endesten og stor Dæksten. I Ager (seværdig).
1945
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFritstående dyssekammer i lille højning. Orienteret Ø-V. Rektangulært, bygget af 2 meget store sidesten og en enorm overligger, en mindre gavlsten mod Ø, åbent mod V. Der pløjes lovligt tæt på kammeret mod Ø. Ejeren lovede at pløje jord ind mod dyssen her. Den formodede randsten, der fandtes i 1972 (F 3410/72) blev fjernet 1980 af den nuværende ejer, som er ganske ung og ikke var orienteret om, at den var fredet. Ejeren er ret plaget af turister, der træder afgrøden ned. Ifølge Olga Hansen, Nøddebjerggård, Bundsemark (76 år) vender stenen sig når den lugter nybagt brød. ** Seværdighedsforklaring ** Bygget af meget store sten. Ikke tilgængelig, men ses fra landevejen. Bevoksning: 1981: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højning ca. 6 m diameter.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links