149 dæksten med skåltegn. Set fra NØ.
.
146 kammer. Set fra NØ.
.
145 randsten i VSV. Set fra VSV.
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
362418
Sted- og lokalitetsnummer
050706-9
Anlæg
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2 x 10 m. 2 bæresten af kammer og afvæltet dæksten med 70 skålformede fordybninger.

Undersøgelseshistorie

1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMiddelstor Høj af ubestemmelige Dimensioner, beliggende i Kratskov. Paa Toppen ses en vestre og en søndre Sten af en Stengrav 0.60 M lang og 0.90 bred. Noget øst for den ligger en stor Sten, aabenbart den afvæltede Dæksten 1.50 x 1.30 M stor og 0.90 tyk. Paa Oversiden ses over 70 skaalformede Fordybninger. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2 x 10 m. 2 Bæresten af Kammer og afvæltet Dæksten med 70 skaalformede Fordybninger.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPå den vestlige bæresten, mindst 4 skålgruber.
1981
Museal besigtigelse - Museerne.dk
1981
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Mål: 2 x 16 m. Med rest af dyssekammer. På højtoppen står to sten i vinkel, tilsyneladende vestlige og sydlige bæresten i kammeret. Nogle mindre sten synes at markere nordsiden af kammeret. Afvæltede dæksten. På dækstenen en mængde skålformede fordybninger. På toppen af den vestlige bæresten ses mindst 4 skålformede fordybninger. Enkelte randsten. Sb: Er skåltegn på bæresten noteret? nej Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer
2005
Museal besigtigelse - Uspecificeret institutionHøj. Tværmål 18 m N-S, 16 m Ø-V. To bæresten af kammer og afvæltet dæksten med 70 skålformede fordybninger. Højen, der indgår i en terrassekant fra V og en skelvold fra Ø, rummer rester af en megalitgrav. Bevaret er en fravæltet dæksten 1,35 x 1,75 m og 75 m tyk, på hvis hvælvede over¬side er op mod et par hundrede skålgruber med tværmål 5-7 cm og 1-3 cm dybe. På oversiden af en af kammerets bæresten, er tre skål¬gruber med tværmål 4-4,5 cm og 0,2- 0,3 cm dybe. De sidst¬nævnte skålgruber er udført enten før eller i forbindelse med kammerets opførelse eller efter, at dækstenen er blevet væltet til side.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links