Den store, sydlige tårnbanke på det yngre Egholm Voldsted, set fra sydøst. Den nu tørlagte voldgrav i forgrunden er vokset til med tagrør og andre sumpplanter. Sagnet vil vide, at det var Margrete 1., der med list indtog borgen, hvor Røverne fra Rold holdt til.
.

Egholm Voldsted lå ca. 200 m fra sin ældre forgænger ved Lindenborg Å, og var større. Det bestod af to banker adskilt af en voldgrav. Omkring disse har der været voldgrav og ydervold. På den største banke ses rester af et tårn opført i tegl og kampesten. To pæle fra voldgravene er blevet dateret til 1351 og 1352. I 1370’erne kom voldstedet ind under kronen i forbindelse med kong Valdemar Atterdags reduktion af adelsgods. I 1391 skænkede Margrete 1. borgen og godset til Vor Frue Kloster i Aalborg med krav om, at bygningerne skulle rives ned.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Rebild Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder