Faktaboks

Erik Varming
Født
26. juli 1942, Vejle
Titel
Billedhugger
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark

Biografi

Erik Varming har gennem hele sit virke motivisk beskæftiget sig med naturen i al dens mangfoldighed. Det er sket med afsæt i et panteistisk livssyn. Således har V. i årenes løb skildret stort og småt i naturen, pattedyr og mennesker, fisk og fugle, muslinger og snegle. I starten af sit virke var det de enkelte levende væsener, han skildrede. Det kunne ske i en hverdagsscene med flere figurer, spændende fra landbrugets dagligdag til menneskers erotiske udfoldelse.

Fra ca. 1985 har V. fokuseret på indvolde og organer på grund af disses skulpturelle og maleriske kvaliteter. Med stor forståelse for naturens cyklus, fra undfangelse over liv til død og forgængelighed, har V. bevæget sig ud i et stadigt højere abstraktionsniveau og forholder sig i slutningen af 1990erne yderst frit til sin motivkreds. Formerne er tilsvarende blevet større og roligere, formaterne er vokset i retning af det monumentale. Materialemæssigt er der sket et skift fra ler og bronze i 1960- og 70erne til granit og marmor i 1980- og 90erne. I sidstnævnte periode er de tidlige års få eksperimenter med polykrome skulpturer, inspireret af læremesteren Mogens Bøggilds "Slange, der æder en kanin", taget op igen, men nu i en anderledes selvstændig og storladen form. Med sin livsholdning, sit udtryk og motivvalg bevægede V. sig i starten af sit virke i yderkanten af samtidens hovedstrømninger. Siden slutningen af 1980erne, hvor mangfoldighed er en del af tidens sprog, stilles der ikke længere spørgsmålstegn ved V.s natursyn og hans værkers sydeuropæiske farvepragt.

Genealogi

Varming, Erik, *1942, billedhugger. *26.7.1942 i Vejle Sogn, Fyn. Forældre: Skolebest. Johan Ludvig V. og børnehavelærer Grete Middelboe. ~1° 15.12.1962 i Hell. med billedh. Hanne Larsen (se Varming, Hanne), *13.5.1939 i Kbh., datter af overregistrator Viggo L. og Inger Øllgaard. Ægteskabet opl. 1986. ~2° 12.5.1992 i Kbh. med mus.dir. Marianne Saabye *4.12.1945 i Odense, datter af maleren Svend S. og Grethe Elisabeth Andersen. Ægteskabet opl.

Uddannelse

Privatelev hos Mogens Bøggild 1959-60; Kunstakad. Kbh., billedh.sk. (Mogens Bøggild) 1960- 66.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links