skyttegravsområde set fra sydvest
.
skyttegrav set fra syd
.
skyttegrav set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
381012
Sted- og lokalitetsnummer
200308-80
Anlæg
Fæstningsanlæg, Nyere tid (dateret 1700 e.Kr. - 1994 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3810:12 Forsvarsanlæg (militært øvelsesanlæg). Et ca. 477 m (N-S) x 550 m (Ø-V) stort areal med skyttegrave og nedgravninger. Grøfterne er mellem 2-3,5 m brede og ca. 0,5 til 1 m dybe. Nogle af grøfterne er anlagt traverserede, mens andre løber i mere lige linjer eller i zigzag.

Undersøgelseshistorie

2016
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra 1. verdenskrig for at udarbejde forslag til fredningstekst: Et ca. 500 meter NØ-SV og ca. 700 meter NV-SØ stort areal, hvorpå er registreret et stort antal grøftelignende anlæg og nedgravninger. Grøfterne er mellem 2-3,5 m brede og ca. 0,5 til 1 meter dybe. Nogle af grøfterne er anlagt traverserede, mens andre løber i mere lige linjer eller i zigzag. Historik: Arealet har været anvendt som militært øvelsesterræn siden 1700-tallet. I 1737 blev landmilitsen oprettet i Sønderjylland og landmilitsen i Starup Sogn anvendte området til eksercerplads, når de efter kirketid havde deres pligtige øvelser. Det holstenske lansenerregiment, som i 1753 flyttede til Haderslev, brugte udover eksercerpladsen på Naffet også Starup Hede til eksercer- og skydeplads. Arealet kaldes eksercerplads på de historiske kort blandt andet også på det preussiske kort fra slutningen af 1800-tallet. På sydsiden af højdedraget Lundsbjerg ses rester af pansergrave, der blev gravet i marts 1884 af frivillige fra det tyske mindretal. Etableringen af Haderslev kaserne i 1888 betød, at Haderslev fik en fast militær forlægning, som også har anvendt området til militære øvelser blandt andet for de sønderjyske soldater, der deltog i 1. verdenskrig. Området har været brugt af militæret langt ind i 2. halvdel af 1900’tallet, hvor militærets værnepligtige har øvet sig i at grave skyttegrave. Først i 1994 blev kontrakten vedr. Haderslev kasernes brug af arealet opsagt af Starup Menighedsråd. Det er således ikke muligt endegyldigt at fastslå skyttegravenes præcise alder, men trods områdets fortsatte anvendelse som øvelsesområde, viser luftfotos, at de nuværende grave fandtes allerede i 1928.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandAfventer data
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Fæstningsanlæg

Fæstning, større område med sammenhængende permanente forsvarsværker, fx en befæstet by. En fæstning var tidligere en selvstændig militær myndighed med egen kommandant, og fæstningerne udgjorde en tredje komponent i forsvaret på lige fod med hær og flåde. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links