Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
24241
Sted- og lokalitetsnummer
030410-64
Anlæg
Fiskebod, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Undersøgelseshistorie

1956
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTomter efter fiskerboder, formentlig middelalderlige.
2005
Museal restaurering - KulturstyrelsenVed forberedelserne til anlæg af en ny start- og landingsbane var en del af hytte- eller bodetomterne på Hesseløs nordvestpynt i 2002/2003 blevet planeret i en 20 m bred bræmme. Af 34 hustomter var 25 helt eller delvist blevet udjævnet. De intakte tomter ses i terænnet som fordybninger, hvis kant består af en vold, anlæggene er typisk omkring 11-12 m lange og 7-8 m brede med en største højdeforskel mellem bund og voldkrone på op til 70 cm. Princippet ved reetableringen var at fjerne den fyld, som ved planeringen var skubbet ned i tomternes bund, og lægge den op som markering af de udjævnede volde.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterAfventer tekst og oplysninger om fredning

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links