Skrænten m. beton set fra NV
.
Løbegrav set fra S
.
Betonkonstruktion set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Halsnæs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
272511
Sted- og lokalitetsnummer
010509-154
Anlæg
Batteri, Nyere tid (dateret 1917 e.Kr. - 1917 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglyst på matr.nr. 4e Kikhavn By, Torup og matr.nr. 94 Hundested By, Torup Spodsbjerg Batteri Spodsbjerg Batteri var anlagt nedgravet i klitterne på toppen af kystklinten umiddelbart øst for Spodsbjerg Fyr. Der var tale om et åbent jordværk, der bestod af to åbne nordøst-sydvest-orienterede, jordgravede hovedgange med to tværgående forbindelsesgange. I gangenes sider var der indbygget belægningsrum, motorrum, projektørskjul, brønd med pumpe, kikkertstation, retirader og flankeringshuler. For hver af enderne af den nordlige, kystnære hovedgang var en støbt kanonbrisk med underliggende ammunitionsmagasin i beton. Trukket lidt tilbage og i forbindelse med adgangsvejen fra syd var en lille træbarak, der har fungeret som vagt og officersbarak. En stor del af batteriet er nu styrtet i havet. Et par steder øverst i skrænten rager der stadigvæk rester af jernarmerede betonkonstruktioner frem, og i klitten oven for skrænten ses hjørnet af en bevaret betonkonstruktion. Endelig anes tomten af en lille vagtbygning som en hulning i terrænoverfladen bag klitten, og her ses også sporet af en smal, forsænket adgangsvej i form af en løbegrav, der fra syd har stået i forbindelse med batteriets sydlige hovedgang. For de bevarede dele af batteriet gælder, at de hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterSkanse
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2014
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiSpodsbjerg Batteri var gravet ned i klitterne på toppen af kystklinten umiddelbart øst for Spodsbjerg Fyr. Kystskrænten er påvirket af kysterosion, og en del af batteriet er nu faldet ned og er skyllet bort. Et par steder øverst i skrænten rager der stadigvæk rester af jernarmerede betonkonstruktioner frem (dec. 2014), og i klitten oven for skrænten ses hjørnet af en bevaret betonkonstruktion, som ellers er dækket af sand. Endelig anes tomten af en lille vagtbygning som en hulning i terrænoverfladen bag klitten, og her ses også sporet af en smal, forsænket adgangsvej i fom af en løbegrav, der fra syd har stået i forbindelse med batteriets sydlige hovedgang. Spodsbjerg Batteri var et åbent jordværk, der bestod af to åbne nordøst-sydvest-orienterede, jordgravede hovedgange med to tværgående forbindelsesgange. I gangenes sider var der indbygget belægningsrum, motorrum, projektørskjul, brønd med pumpe, kikkertstation, retirader og flankeringshuler. For hver af enderne af den nordlige, kystnære hovedgang var en støbt kanonbrisk med underliggende ammunitionsmagasin i beton. Trukket lidt tilbage og i forbindelse med adgangsvejen fra syd var en lille træbarak, der har fungeret som vagt og officersbarak. Luftfoto 1954 giver et indtryk af batteriets udformning. Spodsbjerg Batteri var anlagt nedgravet i klitterne på toppen af kystklinten umiddelbart øst for Spodsbjerg Fyr. Der var tale om et åbent jordværk, der bestod af to åbne nordøst-sydvest-orienterede, jordgravede hovedgange med to tværgående forbindelsesgange. I gangenes sider var der indbygget belægningsrum, motorrum, projektørskjul, brønd med pumpe, kikkertstation, retirader og flankeringshuler. For hver af enderne af den nordlige, kystnære hovedgang var en støbt kanonbrisk med underliggende ammunitionsmagasin i beton. Trukket lidt tilbage og i forbindelse med adgangsvejen fra syd var en lille træbarak, der har fungeret som vagt og officersbarak. En stor del af batteriet er nu styrtet i havet. Et par steder øverst i skrænten rager der stadigvæk rester af jernarmerede betonkonstruktioner frem, og i klitten oven for skrænten ses hjørnet af en bevaret betonkonstruktion. Endelig anes tomten af en lille vagtbygning som en hulning i terrænoverfladen bag klitten, og her ses også sporet af en smal, forsænket adgangsvej i form af en løbegrav, der fra syd har stået i forbindelse med batteriets sydlige hovedgang. For de bevarede dele af batteriet gælder, at de hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Batteri

Batteri er en artillerienhed, der svarer til et kompagni, med fire til otte styk skyts eller raketkastere. Tre til fem batterier udgør en afdeling under kommando af en oberstløjtnant. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links