Oversigtsfoto mod N
.
Ammunitionselevator
.
Oversigtsfoto mod SV
.

Faktaboks

Kommune
Halsnæs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
272510
Sted- og lokalitetsnummer
010509-153
Anlæg
Fæstningsanlæg, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1916 e.Kr.)

Original fredningstekst

Lynæs Fort. Lynæs Fort er et rektangulært lukket jordværk omgivet af en våd grav og med en betonkasematbygning indbygget i brystværnet. Batteriet fremtræder fuldt bevaret i sin ydre form samt godt bevaret i det indre med en del originalt inventar bl.a. to ammunitionselevatorer. Det beskyttede anlæg omfatter fortets adgangsvej, forterræn og våde grav med to kaponierer til gravforsvar. Hertil selve fortøen med betonkasematbygning indbygget i brystværnet og fem briske og en ildlederstation i traverseret betonstilling med ammunitionselevatorer og håndmagasiner oven på kasematbygningen. Rygtraversen mod nord og øst med tre rekylgeværstillinger, hvoraf to dobbelte og én tredobbelt samt yderligere to skydestillinger og to projektørstandpladser, alt støbt i beton. Bygninger uden for fortøen er ikke omfattet af beskyttelsen. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Undersøgelseshistorie

1995
Diverse sagsbehandling - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanseMeddelelse til Indenrigsministeriet vedr. fredning af Lynæs Fort.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2014
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiLynæs Fort er et rektangulært lukket jordværk omgivet af en våd grav og med en betonkasematbygning indbygget i brystværnet. Batteriet fremtræder fuldt bevaret i sin ydre form samt godt bevaret i det indre med en del originalt inventar bl.a. to ammunitionselevatorer. Det beskyttede anlæg omfatter fortets adgangsvej, forterræn og våde grav med to kaponierer til gravforsvar. Hertil selve fortøen med betonkasematbygning indbygget i brystværnet og fem briske og en ildlederstation i traverseret betonstilling med ammunitionselevatorer og håndmagasiner oven på kasematbygningen. Rygtraversen mod nord og øst med tre rekylgeværstillinger hvoraf to dobbelte og én tredobbelt samt yderligere to skydestillinger og to projektørstandpladser alt støbt i beton. Bygninger uden for fortøen er ikke omfattet af beskyttelsen. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende. Bemærkninger: To af batteriets ammunitionselevatorer er fuldt bevaret. I ildlederstationen er kikkertsøjlen bevaret. Uden for fortøen findes en fortmesterbolig i NØ og mod S et par træbarakker, hvoraf den ene har fungeret som bl.a. vagt. Bygget 1914 til 1916. Fra 1949 til 60 skolefort for kystbefæstningen og fra 1962 del af kursusinstitution for forsvaret. Har senere fungeret som køkken og spisehus for flygtningelejr (1995 - 2000) og en kort periode som fitnescenter.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Fæstningsanlæg

Fæstning, større område med sammenhængende permanente forsvarsværker, fx en befæstet by. En fæstning var tidligere en selvstændig militær myndighed med egen kommandant, og fæstningerne udgjorde en tredje komponent i forsvaret på lige fod med hær og flåde. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links