Faktaboks

Kommune
Halsnæs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
27258
Sted- og lokalitetsnummer
010509-94
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skanse. Skansen er orienteret nord-syd med front mod vest. Den måler ca. 80 x 50 m med størst udstrækning nord-syd. Den er et fem- sidet symmestrisk jordværk bestående af vold og omkringliggende tør grav, i syd og vest ledsaget af en ydervold. Indvendig måler skansen ca. 40 x 20 m. Den ca. 10 m brede vold hæver sig ca. 4 m over det indvendige plateau. Fra bunden af graven til voldkronen er ca. 6 m. Den omkringløbende grav er ca. 5 m bred. Ydervolden er indtil 2 m høj og 2 m bred. Voldgravens ydre overkant går i et med vejen langs østsiden og i nord med marken. På plateauet indenfor volden er der udfra den sydvestlige del af volden 2 mindre ca. 0,5 m høje og 2 x 2 m store forhøjninger og i den stumpe vinkel, som dannes af skanseanlæggets 2 vestlige volde strækker sig fra voldkronen mod øst en ca. 8 x 8 m stor jordbanke, hvis topflade er ca. 1,5 m højere end volden. På vestsiden er ydervoldens midterste del samt en del af voldgraven skredet i havet. En sti fører midt på fra øst over graven gennem volden ind på skansens plateau. Skansen er græsklædt og i den østlige grav er der spredt bevoksning af træer og buske. Fredningsgrænsen forløber i syd og vest langs den ydre fod af ydervolden, hvor denne findes og i nord og øst langs gravens overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og fald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1971
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningSkansen er orienteret nord-syd med front mod vest. Den måler ca. 80 x 50 m med størst udstrækning nord-syd. Den er et femsidet symmetrisk jordværk bestående af vold og omkringliggende tør grav, i syd og vest ledsaget af en ydervold. Indvendig måler skansen ca. 40 x 20 m. Den ca. 10 m brede vold hæver sig ca. 4 m over det indvendige plateau. Fra bunden af graven til voldkronen er ca. 6 m. Den omkringløbende grav er ca. 5 m bred. Ydervolden er indtil 2 m høj og 2 m bred. Voldgravens ydre overkant går i eet med vejen langs østsiden og i nord med marken. På plateauet indenfor volden er der udfra den sydvestlige del af volden 2 mindre ca. 0,5 m høje og 2 x 2 m store forhøjninger og i den stumpe vinkel, som dannes af skanseanlæggets 2 vestlige volde strækker sig fra voldkronen mod øst en ca. 8 x 8 m stor jordbanke, hvis topflade er ca. 1,5 m højere end volden. På vestsiden er ydervoldens midterste del samt en del af voldgraven skredet i havet. En sti fører midt på fra øst over graven gennem volden ind på skansens plateau. Skansen er græsklædt og i den østlige grav er der spredt bevoksning af træer og buske. Fredningsgrænsen forløber i syd og vest langs den ydre fod af ydervolden, hvor denne findes og i nord og øst langs gravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
1971
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorPentagonalt skanseanlæg orienteret i N-S med front mod Vest. Se i øvrigt beskrivelse på blåt kort. Den vestlige del af ydervolden er for hovedpartens vedkommende skredet i havet med samt store dele af graven mellem de to volde. Kratbevoksning i Øst langs skellet mod vejen. Pleje: Det er oplagt at plejespørgsmålet først og fremmest har at gøre med kystsikring, da nedskridningen i havet er den fare der umiddelbart truer anlægget mest og dermed gør de fleste andre plejeforanstaltninger formålsløse. Film: CPM 002.01.02. NB! CPM har observeret afmærkning ved Geodæt. Inst. sten i 1983, den er ikke set i 1986. ** Seværdighedsforklaring ** Anlægget fremtræder umiddelbart instruktivt som et vidnesbyrd om en tid hvor landet (også) var i klemme mellem modstridende stormagtsinteresser, og illustrerer naturligvis også et stykke militærhistorie. Bevoksning: 1986: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links