I 1809 blev Hundested Skanse, også kendt som Kikhavn Skanse, bygget som led i forsvaret af Isefjord under Englandskrigen 1807‑14. Skansens batteri, der var bestykket med otte kanoner og to mortérer, blev under krigen betjent af kystmilitsen. Forsvaret af indsejlingen til Isefjord blev suppleret af Skansehage Batteri ved Nørrevang, der dækkede fjordens vestside. Hundested Skanse blev fredet i 1945.

Nord for Hundested kan man besøge Hundested Skanse, der er resterne af et skanseanlæg fra 1809, opført som led i Englandskrigene.

.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Halsnæs Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv

Eksterne links