Sandskulpturfestivalen har siden 2012 præget havnen i Hundested i sommermånederne. Festivalen tiltrækker skulptører i international klasse. I 2016 omfattede udstillingen en gengivelse af det berømte bysbarn Knud Rasmussen.
.

I Ølsted har kunstner Misja Kristoffer Rasmussen åbnet en skulpturpark med egne værker i samarbejde med Ølsted Kro. På billedet ses hans bronzeskulptur Adolescente fra 2011.

.
Udstilling med Claus Havemann fra 2017 i Gjethuset.
.

L.A. Rings hovedværk Sommerdag ved Roskilde Fjord fra år 1900 er malet ved højdedraget Hanehoved uden for Frederiksværk. Fra forgrundens strandenge og tidevandsrenderne ledes blikket ud mod det åbne vand og møder horisonten i billedets midterakse. Det blikstille vand og den kølige blå himmels umådelige udstrækning bidrager til den fornemmelse af uendelighed, som maleriet formidler. De tre sammentøjrede fiskerbåde (åledrivkvaser) er placeret helt ude til venstre nær billedets kant; et kompositorisk greb, som Ring ofte benyttede med stort raffinement.

.

Vilhelm Hammershøis maleri Træstammer. Arresødal, Frederiksværk fra 1904 er et motiv fra bøgeskovene i nærheden af Arresødal. Hammershøis særlige evne til at skabe stemningsladede motiver baseret på et utal af nedtonede grønlige og grå nuancer kommer fint til udtryk i dette motiv. Den lille trægruppe på forhøjningen i landskabet er afbildet i modlys med stammerne som mørke silhuetter mod baggrundens lysende himmel.

.

Maleriet Vinderød Kirke ved Frederiksværk af J.Th. Lundbye er fra 1837 og viser Andreas Kirkerups kirke fra 1795, der i 1883 blev erstattet af den nuværende kirke. På maleriet ses kirkens placering i det bløde nordsjællandske landskab med udsigt over Arresø.

.
På Hundested Havn kan man opleve kunst og håndværk blive til. I møbelsnedkeriet Egeværk arbejder møbelsnedker Lasse Kristensen med stolen »A Touch of Mack«. Stolen laves i samarbejde med arkitekt Hannes Stephensen.
.

Billedkunsten i Halsnæs Kommune knytter sig både til egnens industrihistorie og den afvekslende natur. Adskillige kunstnere har siden 1700-tallet skildret området, og mere end 100 kunstnere og kunsthåndværkere er bosat i Halsnæs Kommune, heriblandt malere, billedhuggere, keramikere, glas-, tekstil- og smykkekunstnere. På kommunens pladser, i parker og i byrum står skulpturer af både lokale og mere kendte kunstnere. Musik- og kulturhuset Gjethuset i Frederiksværk er, sammen med et aktivt billedkunstråd, centrum og drivkraft i kommunens kulturelle liv.

Kunstinstitutioner

Halsnæs Kommune har flere mindre udstillingssteder for kunst. I Ågalleriet, der ligger i et tidligere patronmagasin på Krudtværksområdet i Frederiksværk, viser Frederiksværk og Omegns Kunstforening 8‑10 udstillinger årligt. Kunstforeningen har eksisteret siden 1975. Hundested Kunstforening blev stiftet i 1980 og råder over et kommunalt ejet udstillingssted i Fyrgården ved Spodsbjerg Fyr. Foreningen arrangerer 7‑8 udstillinger om året. Foreningen Halsnæs Kunstmuseum samler på værker med lokal tilknytning og arrangerer udstillinger rundtom i kommunen.

J.F. Classens gamle støberi, Gjethuset, er i dag kulturhus. Gjethusets sydfløj danner rammen om 2‑4 årlige kunstudstillinger. Derudover har Industrimuseet Frederiks Værk en samling af kunst, som knytter sig til egnens historie og lokaliteter.

Kunstnere

Fra midten af 1700-tallet, under industrigrundlægger J.F. Classen, udsmykkede kobberstikker Johann Gottfried Winckler de bronzekanoner, der blev støbt på Frederiks Værk. Herudover blev det for egnen betydningsfulde Frederiks Værk og områdets natur gengivet af Elias Meyer i ti vægstykker fra slutningen af 1700-tallet, angivelig til herregården Arresødal. Otte af dem tilhører i dag Industrimuseet Frederiks Værk.

Landskabsmalere, både lokale og tilrejsende, har fundet storslåede motiver ved kysten, Arresø, kanalen og i variationen i landskabet. I 1839 malede P.C. Skovgaard således Udsigt mod Frederiksværk fra Tisvilde Skov, og i 1890’erne malede Otto P. Balle Aftenstemning ved Frederiksværk. I begyndelsen af 1900-tallet gengives flere naturlokaliteter af landskabsmalere, bl.a. Christian Zacho, der malede Åen ved Frederiksværk i 1907, og Aksel Mørch, der malede Frederiksværk og Hvide Klint set fra syd i 1931. Af mere modernistiske gengivelser er Harald Hansens Skrænten mellem Hundested og Klithavn fra 1919 og Axel P. Jensens Kanal ved Frederiksværk fra 1922. Herudover malede Vilhelm Hammershøi Træstammer. Arresødal, Frederiksværk i 1904, der er karakteristisk for kunstnerens meget enkle og nedtonede stil.

Naturen og egnen omkring Frederiksværk blev også et tilbagevendende motiv for maleren J.Th. Lundbye, efter at hans far i 1836 i egenskab af officer var blevet stationeret ved raketkorpset i byen. Udsigt ved Vinderød mod Høbjerg ved Frederiksværk med Lundbyes forældres hus fra 1839 er et af Lundbyes mange malerier fra egnen. L.A. Ring fortsatte ad det landskabelige spor, da han i årene 1898‑1902 boede i udkanten af Frederiksværk. Hovedværket Sommerdag ved Roskilde Fjord fra år 1900 danner forlæg for 25 parafraser, udført af den lokalt bosatte kunstner Anders Kirkegaard i år 2000. Et af malerierne hænger på Frederiksværk Gymnasium og HF.

Maleren James Ogilvie fandt mange af sine motiver omkring og i Frederiksværk. Ogilvie var bosat i området, og han malede både landskabet og stemningsbilleder fra byen. I ca. 1950 malede han De Forenede Jernstøberier, Frederiksværk. Støberiarbejderne i Gjethuset, der viser hans brug af farverne til at skabe stemning og rum.

Kunst i det offentlige rum

De to gennemgående fortællinger i Halsnæs Kommune, der knytter sig til hhv. natur og industri, materialiserer sig også i de kunstværker, der har plads i det offentlige rum.

Særligt industrihistorien er allestedsnærværende i skulpturerne i det offentlige rum. Det gælder fx portrætbusten af industrigrundlæggeren J.F. Classen.

På Torvet, umiddelbart uden for den daværende hovedindgang til De Forenede Jernstøberier (DFJ), står Axel Poulsens skulptur Støberiarbejder, opstillet i anledning af 200-året for grundlæggelsen af Frederiks Værk i 1956.

1900-tallets industrihistorie er skildret flere steder i Frederiksværks byrum af den lokale kunstner Leif Nielsen. Han står bl.a. bag porten til stålvalseværkets oprindelige hovedindgang og værket Fragmenter fra 2006, der er anbragt på virksomhedens pumpestation ved Strandgade. Begge arbejder er udført som silhuetklip i stålplade og viser hhv. stålvalseværkets og byens historie. Det enkle omrids af figurer udtrykt i det tunge materiale udgør en effektfuld og legende kontrast.

Flere lokale kunstnere er repræsenteret med skulpturer i kommunen, og ofte arbejder de med naturen som omdrejningspunkt. På Torvet i Frederiksværk står den kolossale granitskulptur Corona fra 1996, en let tilvirket natursten af Preben Boye. Boye havde gennem en årrække atelier i Kunstnerhuset i Frederiksværk og senere i det gamle mejeri i Torup. Boyes skulpturer, ofte i granit, kan ses adskillige steder i kommunen, herunder Efter Jagten fra 1993 foran posthuset i Frederiksværk samt skulpturer på Melby Kirkegård og ved Vinderød Kirke.

På Lynæs Kirkegård står et monument for omkomne fiskere og søfolk udført af billedhuggeren Svend Lindhart. En anden lokal kunstner er Misja Kristoffer Rasmussen. I Ølsted, hvor han er bysbarn, har han ved kroen etableret en mindre skulpturpark i 2015 med ca. 20 af sine værker (2016).

Halsnæs Kommune har siden 2013 haft et billedkunstråd, der rådgiver og støtter projekter for kunst. Siden 2014 har rådet indkøbt kunst til kommunen, og det første indkøbte værk var en kuppel fra serien Kupler – Dome or Die af Gerda Thune Andersen, der er placeret i byrådssalen. Kuplen er traditionelt et billede på himmelrummet, men i Andersens fortolkning er kuplens overflade revnet og ru.

Kunsthåndværk og design

Flere af landets førende kunsthåndværkere har både værksted og bolig i Halsnæs Kommune.

Keramiker Gutte Eriksen slog sig ned i Lynæs i 1953, hvorfra hun arbejdede. I Hundested boede og arbejdede keramiker Jeppe Hagedorn-Olsen indtil sin død i 2011. I 2008 blev Kulturkajen i Hundested Havn indviet med både glaspusteri, møbelsnedkeri, åbne værksteder og galleri, herunder Glassmedjen med glaskunstnerne Nanna Backhaus Brown og Andrew Jason Brown og møbelsnedkeri og restaureringsværksted Egeværk ved Lasse Kristensen og Mette Bentzen. Begge steder drives som åbne værksteder.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Halsnæs Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker

Se alle artikler om Billedkunst

Eksterne links