Industrimuseet Frederiks Værk er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der ejes og drives af Halsnæs Kommune. Museet består af afdelingerne Palæet, Arsenalet, Krudtværket, Projektilmagasinet, Trækulsbrænderiet, Byarkivet og Knud Rasmussens Hus.

I 1932 åbnede Frederiksværk og Omegns Museum i det forhenværende Arsenal i forbindelse med Frederiksværks 25-års købstadsjubilæum. Museets stifter var hoteldirektør Th. Christensen. I 1952 fik museet overdraget det tilstødende Projektilmagasin. Museet blev i 1970 lagt sammen med Historisk Forening for Ølsted Sogn og Omegn til Frederiksværkegnens Museumsforening.

Frederiksværk Kommune købte det gamle krudtværksområde med over 100 bestående bygninger efter virksomhedens ophør i 1960’erne. I 1969 åbnede Tøjhusmuseet i København en udstilling i det forhenværende sortkrudtværk om krudtværket samme sted under overskriften Krudtværksmuseum. Udstillingen blev i 1993 overdraget til Frederiksværkegnens Museumsforening.

Da Frederiksværkegnens Museumsforening gik konkurs i 2003, overtog Frederiksværk Kommune samlingerne og ansvaret for museumsdriften. I 2004 fik Industrimuseet Frederiks Værk statsanerkendelse med et ansvarsområde, der omfatter nyere tids kulturhistorie (efter 1660) i Halsnæs Kommune. Museet har to specialer: fabriks- og industrivirksomhed samt Knud Rasmussens liv og virke nationalt og internationalt.

Krudtværksområdet er med sine vanddrevne værksteder og maskiner et velbevaret kulturmiljø.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Halsnæs Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv

Eksterne links