Flankeringsbunker ved voldgraven.
.

Lynæs Fort blev opført 1914‑16 for at beskytte indsejlingen til Isefjord og Roskilde Fjord. Fortets kerne var rektangulær og omgivet af en våd grav med kasemat og åben skyts-etage mod vest, jordvolde med rekylgeværstillinger mod nord og øst samt indgang via dæmningen mod syd. Der var i 1918 to 120 mm og fire 75 mm kanoner samt 24 8 mm rekylgeværer. Fra 1916 til 1923 husede fortet 3. Kystartilleri-Batallion på 200 mand samt lejlighedsvis infanteri.

Lynæs Fort var indtil 1940 uddannelsesfort, men kom under Besættelsen fra 1943 i tysk besiddelse. Fortet var i perioden 1949‑95 militært kursuscenter. Det udgik af forsvarsplanerne i 1962. Lynæs Fort har siden 1995 været privatejet med bl.a. flygtningeboliger og motionscenter.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Halsnæs Kommune

Læs videre om

Læs også om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv