.
Licens: CC BY SA 2.0

Flemløsestenen 1 er en runesten fra ca. 700-800. Stenen blev fundet før 1598, og ifølge håndskriftet Fynske Antiquiteter fra 1606 blev den flyttet til Flemløse Kirkegård af sognepræst Thomas Nafnsen, der var sognepræst i Flemløse 1553-98; den blev flyttet fra en høj "tvært over for Lammemose have". Stenen blev siden kløvet og indsat i kirkegårdsmuren, men blev i 1842 udtaget af Frederik VII og ført til Frederiksgave (Hagenskov) og senere i 1854 til Jægerspris. Den er i dag opstillet i parken ved Jægerspris Slot ca. 20 m nord for foden af grevinde Danners gravhøj. Runestenen er generelt godt bevaret, men der er forsvundet et lille stykke af toppen i højre side, så der mangler to runer øverst i anden linje, otte i tredje linje samt hele fjerde linje. På grundlag af ældre tegninger kan de manglende runer dog med sikkerhed indsættes. Stenen, der består af granit og er 175 cm høj, 86 cm bred og 55-57 cm dyb, blev fredet i 1982.

Inskriptionen, der er skrevet på olddansk og med runer fra tidlig vikingetid, lyder: "Æft Rōulf stændR stæinn sāsi, es vas {nuRa} goði. Sattu syniR æftiR. ĀvæiRR fāði."

Oversat lyder indskriften: "Efter Roulv står denne sten. Han var {nuRa}-gode, sønnerne satte (den) efter. Åver malede (ristede)."

Inskriptionen er beslægtet med den, man ser på Avnslevstenen, Flemløsestenen 2 og Helnæsstenen. Der er tale om samme rister og risterformel som Helnæsstenen: Åver malede.

Tolkningen af nuRa er uvis, ligesom ved Helnæsstenen, der har samme rister. Begge sten omtaler Rolf som "gode". Selvom "gode" er afledt af ordet "gud" (om hedenske guder), er det uklart, om det har været en religiøs eller verdslig titel.

Videre læsning

Læs mere om Oldtiden i Assens Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links