I Morsø Kommune er der ca. 175 foreninger. De første foreninger var Morsø Landboforening, oprettet 1844, og 17. Februar Foreningen fra 1852, som arbejdede for at fremme udviklingen i Nykøbing M. Fra sidstnævnte udsprang bl.a. byens forskønnelsesforening, Hjælpekomiteen samt Spare- og Laanekassen for Nykjøbing og Omegn, senere Morsø Sparekasse, nedlagt 2011. I hhv. 1856 og 1857 kom desuden de velgørende foreninger Understøttelsesforeningen og Bombebøssen, der begge stadig eksisterer. Bombebøssen har navn efter de indsamlingsbøsser, der var på skibe, havnekontoret og i forretninger, og var en understøttelsesforening for værdigt trængende søfolk, deres familier og enker.

Foreninger stod også bag øens mange forsamlingshuse, der skød op fra slutningen af 1800-tallet. Det første var forsamlingshuset i Galtrup (indviet 1876), som blev bygget af Morslands Danske Samfund (oprettet 1875). Siden kom yderligere 34 forsamlingshuse til, oftest opført ved hjælp fra frivillige. Landsbyerne har været og er stadig arnesteder for et rigt foreningsliv.

I dag er idræt fundamentet for den største del af øens foreninger. Ældst er de stadig eksisterende skytteforeninger fra 1863 i hhv. Karby og Nykøbing M, og de samtidige gymnastikforeninger. På landet fulgte efter år 1900 bl.a. fodbold-, håndbold-, ride- og motorsportklubber. Nykøbing M fik derudover cricketklub (oprettet 1898), roklub fra omkring 1890 og sejlklub i 1926.

I dag er mange løbere aktive i løbeklubben »Pinen og Plagen«, der har navn efter den gamle færgeoverfart mellem Salling og Mors. Ekstremløbet »Mors 100 miles« har eksisteret siden 2007. Professionel håndbold spilles i Mors-Thy Håndbold, der er særlig kendt for sin supportergruppe »Bette Balkan«.

Antallet af frivillige sociale foreninger er også stort på Mors, hvor der både er patientforeninger samt kirkelige og tværkulturelle foreninger, der bl.a. driver genbrugsbutikker og væresteder for både psykisk og socialt udsatte borgere.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Morsø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Foreninger og frivillige

Eksterne links