I 2018 var der ca. 240 tilskudsberettigede foreninger i Skive Kommune. Fodbold er den mest udbredte foreningsaktivitet fordelt på 28 foreninger. Heriblandt er Skive Idræts Klub (SIK, grundlagt 1901), en af Jyllands største fodboldklubber, med et førstehold, der spiller i 2. division. Ligeledes er håndbold en udbredt aktivitet. I 1981 fusionerede Skive KFUM’s håndboldafdeling og Skive Håndboldklub til Skive forenede Håndboldklubber (Skive fH). Skive fH er i dag blandt de største håndboldklubber i Danmark, og klubbens førstehold på herresiden spiller i 1. division. Sportsdans, sejlsport, taekwondo og BMX står ligeledes stærkt i kommunen på både elite- og breddeniveau. Til trods for at mange af de større idrætsforeninger er placeret i Skive, bærer de omkringliggende landsbyer også præg af at have et aktivt og mangfoldigt forenings- og frivillighedsliv. Idrætslivet er organiseret under paraplyorganisationen Skive Idrætssamvirke.

I 2017 fik Skive Kommune en tredjeplads i Danmarks Idrætsforbunds undersøgelse af idrættens rammer og vilkår i landets kommuner. Særligt på facilitetsområdet gør Skive sig bemærket med mange og gode faciliteter. Det ses især inden for atletikområdet, hvor Skive har en af Jyllands bedste indendørs atletikhaller, Spar Nord Arena. Spar Nord Arena har i samarbejde med Dansk Atletik Forbund, Skive Atletik- og Motionsklub (SAM) samt klubbens frivillige dannet rammen for DM i indendørs atletik 11 år i træk. I 2018 deltog 198 atleter fra hele Danmark i mesterskaberne.

Skiveegnen er karakteriseret ved at være omgivet af knap 200 km kystlinje, hvor der er gode muligheder for vandaktiviteter. Flere af egnens surfspots er nogle af de bedste ved Limfjorden, hvorfor windsurfing, kitesurfing og stand up paddle (SUP) board er udbredt både på bredde- og eliteniveau.

På hovedbiblioteket Skive Bibliotek (etableret 1878) afholdes bl.a. it-caféer for ældre samt »Scenen er din«, hvor lokale foreninger kan præsentere deres aktiviteter for skibonitterne. Til biblioteket hører desuden tre bogbusser.

Kulturelt Samråd Skive blev stiftet i 2016 i forlængelse af kommunens nye kulturpolitik og er paraplyorganisation for kommunens kulturelle foreninger.

Det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune er centreret i Frivillighedscenter Skive (stiftet 2013). Centerets opgave er at understøtte og bidrage til det frivillige sociale arbejde samt at styrke samarbejdet mellem foreninger og frivillige. Tilknyttet centeret er bl.a. en lang række sociale og humanitære foreninger.

Ølejrene Hjerk og Fur

Hver sommer er der ølejr i Salling og på Fur. Hjerk Ø-lejr i Salling er arrangeret af Ølejrbevægelsen, der blev stiftet i 1971. Kulturministeriet tog initiativ til de første ølejre i 1970 i anledning af det europæiske naturfredningsår, og de fik i perioden 1971-73 statsstøtte. I dag drives Ølejrbevægelsen som en selvstændig forening, og de forskellige ølejre, der har hvert sit tema, arrangeres af frivillige.

Hjerk Ø-lejr med plads til 60 deltagere foregår under temaet »hygge, humle og håndværk«. Der er ingen lejrchef, og det praktiske såvel som underholdningen arrangeres af deltagerne selv. I nørkleteltet kan man beskæftige sig med gamle håndværkstraditioner, herunder at karte og spinde eller støbe smykker i bl.a. sølv og bronze.

Ølejren på Fur har fokus på spillemandsmusik og dans og finder sted i juli måned. Furlejren udspringer af Hjerk Ølejr, men har siden 1989 været sin egen forening og er ikke arrangeret af Ølejrbevægelsen. På Furlejren deltager op mod 200 mennesker, og modsat de traditionelle ølejre sover man i eget telt.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Skive Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Foreninger og frivillige