Foreningen til levendegørelse af landsbykulturen i Vesthimmerland og Vesterbølle sogns Beboerforening inviterer hvert år i august til Levende Landsby i Vesterbølle, hvor man kan opleve de gamle håndværk og høstarbejdet, som det foregik sidst i 1800-tallet. På billedet er bødkeren og hans lærling i gang med dagens arbejde.
.

Der er 150 foreninger i Vesthimmerlands Kommune, der er godkendt af Fritidsrådet. Kommunen er præget af mange forskelligartede foreninger, fx en lang række motions- og idrætsforeninger samt borger- og beboerforeninger. Især spejderbevægelsen er godt repræsenteret i kommunen, herunder Blå Spejder, FDF og KFUM og KFUK Spejderne.

I 1880’erne og 1890’erne blev der opført adskillige forsamlingshuse, og enkelte af dem fungerede tillige som alternative højskoler med et folkeoplysende og politisk sigte. Partiet Højre opførte enkelte steder »højrehuse«, hvor sympatisører kunne samles, fx møllerens hus ved Dybvad Mølle, og det samme gjorde venstresympatisører, bl.a. ved Aars Mølle. Senere fungerede forsamlingshusene som mødesteder for ligesindede i sognet og som modsvar til Indre Mission og det voksende antal missionshuse. Fællesskabsbygningerne kom derved undertiden til at polarisere sognenes beboere. Af forsamlingshuse findes Skarp Salling Forsamlingshus (oprettet 1897) og Blære Forsamlingshus (oprettet 1924) stadig.

Vesthimmerlands Kommune er karakteriseret ved mange mindre landsbyer. Et omdrejningspunkt i kommunens landsbypolitik er virtuelle fællesskaber i form af hjemmesider, der fungerer som platforme for lokalt forenings- og projektarbejde samt samarbejde mellem landsbyerne, kommunen og eksterne partnere. Her kan bl.a. nævnes Lokalsamfund-Vestrup, en fælles internetside for Gislum, Nyrup, Østrup, Vestrup, Morum, Svoldrup og Vognsild. Derudover danner beboerforeningerne i de små landsbyer ofte ramme om fællesskaber til fremme af fx særlige lokale natur- og landskabsværdier (Lovns Halvø) og bevarelse af særlig kulturarv (Vesterbølle).

I takt med at de små landsbyer er blevet tømt for funktioner, fx ved skole- og forretningslukninger, er flere frivillige aktiviteter rykket ind i kommunens 16 sportshaller.

Genbrugsbutikkerne drives ligeledes på frivillig basis, bl.a. af Folkekirkens Nødhjælp, Kirkens Korshær, Røde Kors, Danmission og Blå Kors Danmark.

De vesthimmerlandske museer og arkiver samt slægtsforskningsforeninger tiltrækker mange frivillige. Endelig er der med tiden opbygget et stort korps af frivillige besøgsvenner på kommunens plejecentre.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Vesthimmerlands Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Foreninger og frivillige

Eksterne links