Strækning D set fra Ø
.
Strækning D set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
230816
Sted- og lokalitetsnummer
130612-184
Anlæg
Forsvarsvold, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1199 e.Kr.); Tro og tradition, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Del af KONGSNABDIGET eller BÆKMARKSDIGET Bækgård, matr.nr.1 tingl. 5/9 1879 Bækgård, matr.nr.1f tingl. 25/8 1893 Bækgård, matr.nr. 1: "Kongsnab-digets" østlige del, i en længde af 200 fod fra digets yderste, østlige ende at regne henimod vest indtil skæringspunktet for vejen mod syd og nord - og i en bredde overalt 30 fod. Diget løber på denne strækning i retning øst til syd - vest til nord. Østligst strækker det sig i en længde af 63 fod over bakkeflade; derefter følger det skråningen imod vest i en længde af 40 fod, hvorefter den sidste strækning på 97 fod er over lav og jævn flade. Den hele bredde af 30 fod er således fordelt: Fra voldens yderste kant imod nord, der hæver sig 3 - 4 fod over jordoverfladen, regnes 6 fod ud for volden; Voldens flade overdel måler 10 fod; den sænker sig med en 8 fod bred skråning mod syd ned til bunden af graven, der ligger 3 - 4 fod under voldens overflade; herfra måles 6 fod udover jordfladen mod syd, der ligger omtrent 2 fod over gravens bund. Vold og grav skulle således til begge sider være beskyttet ved en urørt strimmel land. Det afslåede stykke af diget er i sin hele længde og bredde dækket af lyng og er ikke på noget sted beskadiget ved gravning eller på anden måde. Bækgård, matr.nr. 1f: Den del af "Kongsnab-diget", som ikke er fredlyst samtidig med, at den østlige del fredlystes ved deklaration, tinglæst den 2. september 1879, hvilken deklaration i alle måder skal stå ved magt. Den nu fredlyste del begynder i fortsættelse af hin på den anden side af den 10 favne brede vejskæring i N-S og strækker sig på det første stykke henimod laden til det på lodden byggede sted 33 favne i 2,5 favns bredde til hver side for voldens rygning. Efter at være afbrudt ved den nævnte ladebygning begynder diget igen 9 favne vestlig for bygningen og strækker sig 114 favne i N-V, indtil det taber sig mod et bakkedrag. De 30 favne længst mod vest er meget udjævnede. I hele strækningen gælder fredningen en bredde af 5 favne (diget med foran liggende grav mod syd).

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske Centralregister Del af KONGSNABDIGET eller BÆKMARKSDIGET Bækgård, matr.nr.1 tingl. 5/9 1879 Bækgård, matr.nr.1f tingl. 25/8 1893 Bækgård, matr.nr. 1: "Kongsnab-digets" østlige del, i en længde af 200 fod fra di- gets yderste, østlige ende at regne henimod vest indtil skæ- ringspunktet for vejen mod syd og nord - og i en bredde over- alt 30 fod. Diget løber på denne strækning i retning øst til syd - vest til nord. Østligst strækker det sig i en længde af 63 fod over bakkeflade, derefter følger det skråningen imod vest i en længde af 40 fod, hvorefter den sidste strækning på 97 fod er over lav og jævn flade. Den hele bredde af 30 fod er således fordelt: Fra voldens yderste kant imod nord, der hæver sig 3 - 4 fod over jordoverfladen, regnes 6 fod ud for volden, Voldens flade overdel måler 10 fod, den sænker sig med en 8 fod bred skråning mod syd ned til bunden af graven, der ligger 3 - 4 fod under voldens overflade, herfra måles 6 fod udover jordfladen mod syd, der ligger omtrent 2 fod over gra- vens bund. Vold og grav skulle således til begge sider være beskyttet ved en urørt strimmel land. Det afslåede stykke af diget er i sin hele længde og bredde dækket af lyng og er ikke på noget sted beskadiget ved gravning eller på anden måde. Bækgård, matr.nr. 1f: Den del af "Kongsnab-diget", som ikke er fredlyst samtidig med, at den østlige del fredlystes ved deklaration, tinglæst den 2. september 1879, hvilken deklaration i alle måder skal stå ved magt. Den nu fredlyste del begynder i fortsættelse af hin på den anden side af den 10 favne brede vejskæring i N-S og stræk- ker sig på det første stykke henimod laden til det på lodden byggede sted 33 favne i 2,5 favns bredde til hver side for vol- dens rygning. Efter at være afbrudt ved den nævnte ladebygning begynder diget igen 9 favne vestlig for bygningen og strækker sig 114 favne i N-V, indtil det taber sig mod et bakkedrag. De 30 favne længst mod vest er meget udjævnede. I hele strækningen gælder fredningen en bredde af 5 favne (diget med foran lig- gende grav mod syd).
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumGl. forsvarsanlæg? Anlæg i forbindelse med studedrift? Anlægget er ikke arkæologisk undersøgt. Diget er ca. 600 m. langt. Syd for diget løber en grav. På diget er opsat tre fredningssten.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumKong Knaps dige.

Forsvarsvold

En forsvarsvold er en række af lave, langstrakte volde med tilhørende voldgrave. Forsvarsvolde findes rundt om i Danmark, overvejende i Jylland. Kun få er arkæologisk undersøgt og endnu færre dateret. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links