Efter Den Skånske Krig 1675-79 anlagde den norske ingeniørofficer Anthony Coucheron en fæstning i det lille fiskerleje Fladstrand. Anlægget blev opført i årene 1686-90 og senere udbygget 1712-25. I perioden 1805-18, dog afbrudt af Englandskrigen 1807-14, blev der anlagt en havn for dybtgående skibe, og samtidig blev der opført en ny kasernebygning og en kommandantbolig, der sammen med Krudttårnet og Nordre Skanse nu er de eneste bevarede dele af fæstningen.

Byens ældste huse findes i det atmosfærefyldte kvarter Fiskerklyngen; de fleste af husene kan dateres til begyndelsen af 1800-tallet, men mange er stærkt ombygget. Sæbybanens nedlæggelse i 1962 og stationens flytning skabte et grønt bælte på hele vestsiden af den gamle bydel, som man udnyttede til at opføre et nyt rådhus i 1978, tegnet af Jørgen Andersen, Leopold Teschl og Esbern Madsen, samt et kulturhus i 1987 med bibliotek og kunstmuseum (Frederikshavn Kunstmuseum & Exlibrissamling) og en svømmehal i 1989, begge tegnet af Jørgen og Lasse Andersen. Det blev afsluttet med Det Musiske Hus i 2004, tegnet af arkitektfirmaet Kjaer & Richter. Andre markante bygninger i bymidten er Frederikshavns Bank (nu Nordjyske Bank), Jernbanegade 4, opført i 1904 af P.V. Jensen-Klint, og Frederikshavns og Omegns Sparekasse (nu Spar Nord), Danmarksgade 48, opført i 1926 af Jesper Tvede, samt hjørnebygningen overfor, Kirkepladsen 2, fra 1937, tegnet af Ejnar Packness.

På Havnepladsen ligger det imposante toldkammer, opført i 1915 af Hack Kampmann. Det anvendes nu som kontorhus af ATP. Nede på havnen står den 55 m høje Kattegat Silo, som 2004-06 blev ombygget til kontorhus med bl.a. restaurant på toppen. Af rekreative områder kan nævnes Palmestranden nord for havnen samt Bangsbo i bakkerne mod syd.

Ved Stadion på Rimmens Allé blev kultur-, sports- og konferencecenteret Arena Nord, det største af sin art nord for Limfjorden, opført 2004-05 af arkitektfirmaet Friis & Moltke A/S.

Videre læsning

Læs mere om Frederikshavn

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur