Med et svirp med stangen sender en lystfisker blinket af sted over fjorden vest for Fladbjerg. De mange havørreder gør især om foråret og efteråret Mariager Fjord til en populær destination for lystfiskere, som vil prøve lykken med »sølvtøjet«.
.

Der er mange muligheder for at opleve naturen i Mariagerfjord Kommune. Kommunen har bl.a. otte markerede cykelruter. Den mest centrale er Mariager Fjordruten, som på godt 60 km går hele vejen rundt om Mariager Fjord. Den nyeste cykelrute er den ca. 30 km lange Villestrup Å-rute, som følger Villestrup Å fra Rebild Bakker til Mariager Fjord. Langs ruten er der flere opholdspladser med toilet og mulighed for overnatning i sheltere. Derudover er der etableret 29 vandreruter, hvoraf de 14 er anlagt af staten eller kommunen og ligger i fredede områder og offentlige skove. De resterende vandreruter er anlagt på privat initiativ.

Der er ca. 20 shelterpladser i kommunen. I Arden og Hadsund er der fx etableret shelterpladser i forbindelse med naturlegepladserne. Derudover har Naturstyrelsen to shelterpladser i den statsejede del af Rold Skov, og der er sheltere i de kommunale skove Hobro Østerskov og Hørby Plantage. I Mariager Fjord er der et godt lystfiskeri efter især havørred. Af hensyn til fiskebestandene er der en række begrænsninger, som omfatter fredningszoner omkring større vandløbs udløb i fjorden.

Mariagerfjord Kommune har en naturvejleder, der er tilknyttet kommunens naturskole på Låenhus ved Kielstrup Sø. Naturskolen og flere andre aktører arrangerer ture og laver arrangementer over hele kommunen, hvilket bl.a. fremgår af Naturguiden Himmerland, som udgives en gang om året.

I 15 af de større fredninger er der opsat informationstavler og kortborde, som fortæller om naturen og landskabet og guider de besøgende rundt i områderne. Også i den statsejede del af Rold Skov samt i de kommunale skove Hobro Østerskov og Hørby Plantage er der informationstavler og kortborde. Endvidere er der flere steder langs fjorden informationstavler, som fortæller om fjordens natur.

Videre læsning

Læs mere om Natur- og landskabsforvaltning i Mariagerfjord Kommune

Se alle artikler om Friluftsliv

Eksterne links