Isbryderen Goliath på vej til Hobro Havn af . Begrænset anvendelse

Natur- og landskabsforvaltning i Mariagerfjord Kommune

Mariagerfjord Kommune har store natur- og rekreative værdier, som dog påvirkes i større eller mindre grad af især byudviklingen og landbruget. Det kommer bl.a. til udtryk i ådalene, som er påvirket af næringsstoffer fra de omkringliggende landbrugsarealer, ligesom ophør eller reduktion af græsning betyder, at de lysåbne naturtyper bliver færre.

Det vil kommunen udbedre ved bl.a. at sikre naturpleje og begrænse belastningen med sprøjtemidler og næringsstoffer.

Også Mariager Fjord har været hårdt belastet med næringsstoffer. Siden midten af 1980’erne er tilførslen af kvælstof og fosfor dog faldet med hhv. 15 % og 70 %, og vandkvaliteten er kraftigt forbedret. I dag kan man bade flere steder, ligesom lystfiskeri efter især havørred hvert år tiltrækker mange turister.

Rent badevand er en vigtig rekreativ ressource for kommunen, og ud over i Mariager Fjord er der badesteder i fire søer samt langs østkysten. Mariagerfjord Kommune har erstattet Blå Flag-ordningen med Badevandsflaget, som i 2016 vajede over seks af kommunens strande.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Mariagerfjord Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning

Eksterne links