Den skovrige Mariagerfjord Kommune har store bestande af både krondyr og rådyr. Selv om rådyret i høj grad er knyttet til skovkanten, kan man også støde på det inde i skoven; som her, hvor en rå opmærksomt kigger ud mellem nyudsprungne bøgetræer.
.

Mariagerfjord Kommune har 16.114 ha skov, hvilket svarer til ca. 22 % af kommunens samlede areal. Skovene er ikke jævnt fordelt og er koncentreret i kommunens nordlige del, omkring Hadsund og i området syd for Mariager og Assens. Bortset fra den centrale del af Rold Skov er de fleste skove privatejede.

Selv om størstedelen af skovene er nåleskove, som drives konventionelt, rummer kommunen også flere gamle løvskove. I eksempelvis Rold Skov og på skrænterne ned mod Kielstrup Sø ligger gamle bøgeskove på morbund, mens der øst for Hobro breder sig et bøgeskovsområde på mere leret jord. Egentlige egeskove er sjældne i kommunen, men i Hobro Østerskov kan man opleve et gammelt egekrat, hvor græsningen er genoptaget. Ud over bøge- og egeskove findes der også den gamle og meget sumpede askeblandskov Havkær Skov ved Ajstrup syd for Hadsund.

Skovene i kommunen er levested for almindelige pattedyr som rådyr, ræv og grævling. Dertil kommer en stor bestand af krondyr, som hovedsagelig holder til i Rold Skov. Ud over de almindelige skovfugle yngler også arter som hvepsevåge, rød glente og sortspætte i skovene.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Mariagerfjord Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove

Eksterne links