Tofte Skov i Lille Vildmose er en ganske særlig skov. Skoven har været et indhegnet reservat siden 1906, og dele af den ligger i dag urørt og bærer tydeligt præg af tidligere tiders husdyrgræsning, høslæt og stævningsdrift. Derudover er bevoksninger med sitkagran og andre indførte nåletræer blevet ryddet, hvilket sammen med grøftelukninger indgår i et projekt, der skal genskabe Tofte Skov som et område med moser, kær og stedvis løvskov. Skoven er især kendt for sine ca. 400 krondyr og 150 vildsvin samt ynglende hav- og kongeørne. Af hensyn til bl.a. ørnene er der kun adgang på guidede ture.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Mariagerfjord Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove

Eksterne links