Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
262863
Sted- og lokalitetsnummer
010103-162
Anlæg
Gård, Nyere tid (dateret 1750 e.Kr. - 1799 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Gårdtomt, ”Bolandsgården”. Tomten tager sig ud som en lille aflang højning, orienteret N – S, 0,5 x 10 x 4 m stor, der hvor skorsten/ildsted/ovn har været.

Undersøgelseshistorie

2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterGårdtomt "Bolandsgården"
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Gård

Gård, i nyere tid almindelig betegnelse for et landbrug, der rådede over egen trækkraft, dvs. heste, og hvor beboerne udelukkende var beskæftiget ved jordbruget, i modsætning til hus, hvor dette normalt ikke var tilfældet. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links