Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
262860
Sted- og lokalitetsnummer
010103-214
Anlæg
Trækul, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Kulsvidningsplads. På et areal 30 x 40 m stort, ses 3 kulsterringe/-kulmiletomter. Den største er 16 m i diameter. Der er formentlig flere kulsterringe, som ikke tegner sig tydeligt.

Undersøgelseshistorie

2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFlere kulmiletomter (kulsvidningsplads)
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiTrækulsfarvet jord.

Trækul

Indtil begyndelsen af 1800-tallet blev trækul fremstillet i såkaldte miler, en metode, som var kendt allerede i oldtiden. Trækul blev i mange hundrede år brugt til udsmeltning af jern, og det var en vigtig bestanddel af sortkrudt. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links