Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
262857
Sted- og lokalitetsnummer
010103-210
Anlæg
Hus (evt. med stald), Nyere tid (dateret 1700 e.Kr. - 1799 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hustomt, ”Det gamle Gåsehus”. Intet andet end en højning på 0,75 x 4 m, hvor skorsten/ovn/ildsted har været, viser tomten. En masse tegl i fylden. Mod NNV ses lidt af toftediget med indgangen op til gården. Gården nedlagt i slutningen af 1700-tallet.

Undersøgelseshistorie

2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterHustomt. Sb 211 er den tilhørende brønd.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Hus

Hus, opførelse af huse til permanent ophold for mennesker kendes tilbage til forhistorisk tid omtrent samtidig med bondekulturens opståen, ca. 9000 f.v.t. Efterhånden udvikledes forskellige husformer, der var tilpasset lokale forhold og byggematerialer, fx ler, træ, strå, tørv og is. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links