Kunstforeningen GL STRAND blev stiftet i 1825 efter tysk forbillede på initiativ af overkrigskommissær Johan Christian Fick, der også blev dens første formand. Kunstnerne C.W. Eckersberg, J. L. Lund og J. P. Møller var medstiftere sammen med kunsthistorikeren N. L. Høyen, arkitekten G. F. Hetsch og kunstakademiets sekretær Just Mathias Thiele.

Formålet var at udbrede det almene kendskab til kunst og være bindeled mellem kunstakademiet og den bredere befolkning. Kunstforeningen skulle oplyse og skabe debat gennem kunsten og sætte en ny kulturpolitisk dagsorden i Danmark. Udgangspunktet var fra begyndelsen at støtte den nye kunst og de unge kunstnere. Fra 1829 kunne offentligheden tegne medlemskab og bakke op om Kunstforeningens formål at støtte dansk billedkunst gennem indkøb af værker til bortlodning, udgivelse af grafik efter malerier og senere gennem udstillingsvirksomhed.

Indtil midten af 1900-tallet havde Kunstforeningen adresse flere steder i København. Siden 1952 har Kunstforeningen imidlertid haft til huse i gaden Gammel Strand i en af Københavns historiske bygninger, tegnet af Philip de Lange i 1750’erne. I 2004 blev GL STRAND føjet til kunsthallens navn.

Videre læsning

Læs mere om Billedkunst i Københavns Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Billedkunst