Galtrup Forsamlingshus
.

Galtrup Forsamlingshus ligger på Poulsen Dalsvej 7 i Morsø Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Bygningen blev opført i år 1876 af arkitekten Povlsen Nørbjerg. Bygningen var blandt de ti først opførte forsamlingshuse i Danmark og er et af landets største. Forsamlingshuset har en mindre søsterbygning ved Rødkilde Højskole på Møn, som Povlsen Nørbjerg opførte i 1878.

Beskrivelse

Det Ottekantede Forsamlingshus ligger ud til Poulsen Dalsvej, over for Øster Jølby Skole, ikke langt fra Galtrup Efterskole. Den ottekantede bygning er opført i blankt mur af røde teglsten. Mod vejen i øst findes et mindre vindfang, mens der mod vest findes en større, nyere tilbygning. Bygningen har en høj sokkel, murede hjørnepilastre, opsprossede vinduer som sidder parvis, muret gesims og tag af tagpap med centralt placeret tagrytter. Trappen med gelænder som fører op til vindfangets indgangsdør er nyere, udført af kunstneren Hein Heinsen . I det indre er selve den ottekantede konstruktion ét åbent rum med balkon og synlig, bærende trækonstruktion, mens tilbygningen mod vest er indrettet til køkken. Gulv og loft er af brædder, mens støbejernssøjler holder balkonen. Under salen findes garderobe, toiletter og en bevaret kælder til heste med pigstensbelægning.

Miljømæssig værdi

Det Ottekantede Forsamlingshus ligger som et kulturelt fikspunkt i Øster Jølby og er med sin karakteristiske arkitektur i høj grad med til at præge sine omgivelser.

Kulturhistorisk værdi

Det Ottekantede Forsamlingshus kulturhistoriske værdi relaterer sig til det velbevarede og særdeles tidstypiske, historicistiske formsprog, som dette kommer til udtryk i brugen af røde teglsten, de parvis satte vinduer og de mange murdetaljer i form af sokkel, hjørnepilastre, murankre og hovedgesims bestående af savsnit- og sparrenkopfriser samt de støbejernssøjler, der bærer balkonen. Hertil kommer den intakte, åbne planløsning og den pigstensbelagte kælder med høhække, som var beregnet til de forsamledes heste, og som vidner om hestens betydning for landbobefolkningens mobilitet i 1800-tallet.

Arkitektonisk værdi

Arkitektonisk fremtræder bygningen med sin ottekantede form som et fysisk og symbolsk samlingssted, hvor alle linjer forenes i midten af salen, under den centralt placerede tagrytter. I det ydre dominerer den røde teglstensarkitektur med sine mange detaljer, herunder hjørnepartiernes pilastre, de markante og særdeles elegante, parvis satte vinduer og den dobbelte hovedgesims. I det indre har bygningen med sin lyse farvesætning og store rum en let og åben atmosfære, som understreges af den elegante, synlige konstruktion i træ og af de slanke, blåmalede støbejernssøjler, der holder både loft og balkon.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links