indskrift på soklens sydside
.
monumentet set fra nord
.
monumentet set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4311255
Sted- og lokalitetsnummer
230301-373
Anlæg
Genforeningssten, Nyere tid (dateret 1920 e.Kr. - 1930 e.Kr.)

Original fredningstekst

Mindesmærke. Genforeningsmonument udformet som en stendysse med en ca. 1 meter høj overligger hvilende på tre ca. 0,75 m høje bæresten. Stendyssen er rejst ovenpå en ca. 0,75 m høj kvadratisk sokkel, dels støbt i cement, dels muret af store natursten. I alt er monumentet ca. 3 m langt, ca. 2 m bredt og ca. 3,10 m højt. Der er indskrift på overliggerens sydside med sortmalet formskrift: Med al vor Attraa i Dag i Eje staar nu vor Fremtid i Lykkens Tegn Vid et, hver Vandrer paa disse Veje og sene Slægter paa denne Egn, Og Lyt, det nynner om Vig og Vang: Der blev dog Sejr af Suk og Sang På den sydlige bæresten står: 10. Februar: 15. Juni 1920 På overliggerens nordside står: Hid:jeg:kom:fra:Skelle:Strand Af:vidne:om:vor:Hjemkomst Som:Del:af:Danmarks: Land På soklens nordside står: Reist 1930 Inskriptionen kan opmales som hidtil i samme omfang, farve og typografi.

Undersøgelseshistorie

2018
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenAfventer data
2018
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse for at udarbejde fredningstekst. Genforeningsmonument udformet som en stendysse med en ca. 1 meter høj overligger hvilende på tre ca. 0,75 m høje bæresten. Stendyssen er rejst ovenpå en ca. 0,75 m høj kvadratisk sokkel, dels støbt i cement, dels muret af store natursten. I alt er monumentet ca. 3,10 m højt. Der er indskrift på overliggerens sydside med sortmalet formskrift: Med al vor Attraa i Dag i Eje staar nu vor Fremtid i Lykkens Tegn Vid et, hver Vandrer paa disse Veje og sene Slægter paa denne Egn, Og Lyt, det nynner om Vig og Vang: Der blev dog Sejr af Suk og Sang På den sydlige bæresten står: 10. Februar: 15. Juni 1920 På overliggerens nordside står: Hid:jeg:kom:fra:Skelle:Strand Af:vidne:om:vor:Hjemkomst Som:Del:af:Danmarks: Land På soklens nordside står: Reist 1930 Historik: Formanden for de danske foreninger i Sognet modtog flere opfordringer om rejsning af et genforeningsmonument. Et 7-mands stort udvalg blev nedsat og det besluttedes at udforme monumentet som en mindedysse. Stenene blev alle fundet på Skelde strand og transporteret til Broager. . Der blev udskrevet en konkurrence for at få en god indskrift, og valget faldt på og der valgtes en forkortet udgave af den alsiske folkedigter Martin N. Hansen.
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Genforeningssten

Genforeningen skabte en stor glæde, der kom til udtryk i talrige mindesmærker rejst rundt i hele landet. De fleste er rejst af sogneråd eller lokale foreninger og består af store kampesten med indskrifter som ”Til minde om Genforeningen 1920”. Ofte blev der også rejst flagstænger ved mindesmærkerne, der blev festligt indviet med sange, taler og deltagelse af lokale veteraner fra krigen i 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links