Oversigt set fra syd d. 22-6-18
.
Nærbillede af indskrift, del af nederste linje
.
Nærbillede af indskrift ”DAG FOR”
.

Faktaboks

Kommune
Jammerbugt Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
110821
Sted- og lokalitetsnummer
110706-219
Anlæg
Genforeningssten, Nyere tid (dateret 1920 e.Kr. - 1920 e.Kr.)

Original fredningstekst

Mindesmærke, genforeningssten. Stenen er opsat på en cementsokkel med marksten. Selve stenen er 2,2 x 0,9 x 1,68 m. På stenens forside mod S er følgende inskription, der er opmalet med sort farve: ”·1864·/TUNGT I TRANGE TIDER/TRAADTES SORGFYLDT STI/·1920·/DAG FOR DANMARK LYSTE,/NATTEN DROG FORBI.”. Inskriptionen kan opmales som hidtil i samme omfang, farve og typografi.

Undersøgelseshistorie

2018
Museal besigtigelse - Museum ThyGenforeningssten. 168 cm x 220 cm x 90 cm grå granitsten, naturform med afrundede hjørner og flad top. Stenens facon er tilnærmelsesvis firkantet, bredere for neden end for oven. Forsiden er forholdsvis jævn mens sider og bagside er mere kantede. Stenen står i en cirkulær udskæring i græsplænen på kirkegården, rejst på en sokkel af store, mellemstore og små marksten, samt bagpå en enkelt tilhuggen granitsten, støbt i cement. Inklusiv sokkel er stenen 2 m høj. En noget forvitret indskrift på stenens forside i versaler med rester af sort opmaling læser: ”·1864·/TUNGT I TRANGE TIDER/TRAADTES SORGFYLDT STI/·1920·/DAG FOR DANMARK LYSTE,/NATTEN DROG FORBI.”. Mindesmærket er opstillet i græsareal på Fjerritslev kirkegård, nord for indgangen til kirken. Resumé af Johannes Vejlagers tekst om Fjerritslev Stenen i: Genforeningsmindesmærkernes Historie, 1939, s. 275-276: Fjerritslev Stenen blev rejst i 1921 på Fjerritslev kirkegård nord for indgangen til kirken. Den er med sine 10000 kg amtets største genforeningssten. Stenen stammer fra en mark syd for Fjerritslev. Inskriptionen, som er forfattet af manufakturhandler Kristensen, Fjerritslev, blev udført af Roulund og Co., Aalborg. Efter en gudstjeneste i Fjerritslev kirke 26. juni 1921 blev mindesmærket afsløret under medvirken af bl.a. Fjerritslev spejderkorps og frivilligt drengeforbund. Efterfølgende var der kaffebord med festtale og oplæsning af et essay over indskriften på stenen: Tungt i trange tider.
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyGenforeningssten

Genforeningssten

Genforeningen skabte en stor glæde, der kom til udtryk i talrige mindesmærker rejst rundt i hele landet. De fleste er rejst af sogneråd eller lokale foreninger og består af store kampesten med indskrifter som ”Til minde om Genforeningen 1920”. Ofte blev der også rejst flagstænger ved mindesmærkerne, der blev festligt indviet med sange, taler og deltagelse af lokale veteraner fra krigen i 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Se alle artikler om monumenter og mindesmærker

Læs videre om

Eksterne links