Oversigt, på afstand, set fra sydøst
.
Nærbillede af stenens fundament set fra nordvest
.
Nærbillede af stenens fundament med landmålerstok set fra sydøst
.

Faktaboks

Kommune
Skive Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
170666
Sted- og lokalitetsnummer
130407-58
Anlæg
Genforeningssten, Nyere tid (dateret 1920 e.Kr. - 1920 e.Kr.)

Original fredningstekst

Mindesmærke, genforeningssten. Genforeningsstenen står i et anlæg, der i grundplan har form som en trekant (ca. 9 x 9 x 11 m). Mod N og V afgrænses anlægget af kirkegårdsdiget, mens den tredje side afgrænses af en jernkæde, som er forbundet til to mindre granitstøtter samt to flankerende større buske. På mindesmærket er opsat en flagstang, samt en mindesten, der er sat på en mindre forhøjning af marksten. Selve genforeningsstenen er 1,84 x 1,1 x 2 m. På forsiden er indhugget inskriptionen: ” ”Til Minde om/Sønderjyllands/Genforening/med Danmark 1920”. På bagsiden er indhugget inskriptionen: ” GAMMELHEDE SKÆNKED MIG,/ODDENSE-OTTING REJSTE MIG” med versaler. Inskriptionen på forsiden er opmalet med sort maling, mens inskriptionen på bagsiden ikke er opmalet. Grusbelægning og buske kan vedligeholdes som hidtil, ligesom inskriptionen kan opmales som hidtil i samme omfang, typografi og farve.

Undersøgelseshistorie

2018
Museal besigtigelse - Museum ThyGenforeningssten. 2 x 1,84 x 1,1 m stor gråbrun granitsten, naturform med afrundede hjørner og relativ flad top. Opstillet på en godt 2 m bred stensætning af knytnæve- til hovedstore marksten i cement/mørtel. Indskriften i svungne minuskler med store begyndelsesbogstaver i navneord og stednavne og opmalet med sort på stenens glatte forside læser: ”Til Minde om/ Sønderjyllands/ Genforening/ med Danmark 1920”. På bagsiden ses en indskrift i versaler og mindre skriftstørrelse end på forsiden: ”GAMMELHEDE SKÆNKEDE MIG,/ODDENSE-OTTING REJSTE MIG”. Stenen er opstillet i et grusbelagt, trekantet anlæg, som mod vest og nord er kantet af et stendige og mod sydøst er afgrænset af en jernkæde. Kæden er fastgjort med bladformede spir ovenpå fire firkantet tilhugne granitsten. På linje med jernkæden vokser en stor kristtjørn, en høj bøgehæk og en rhododendronbusk. På genforeningsstenens østside er opstillet en fiber-flagstang. Anlægget befinder sig ved kirkedigets nordøst hjørne ud til p-pladsen. Besigtiget med henblik på fredningsbeskrivelse i forbindelse med tilsyn med fredede fortidsminder. Resumé af Johannes Vejlagers tekst om Otting Stenen i Genforeningsmindesmærkernes Historie, 1939, s. 302-306: Otting Stenen blev rejst i 1920 i samarbejde mellem Otting og Oddense sogne til minde om Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920. Den 12000 kg tunge sten kom fra en mark ved Gammelhede i Rødding sogn, hvorfra den blev fragtet til Otting med stort besvær. Transporten foregik over flere døgn og lærer Ørnbøll forfattede en sang om stenens besværlige rejse, som blev afsunget ved afsløringen af stenen. På en lille trekantet plads øst for Otting kirke blev opført en stensætning af marksten i cement og herpå blev den store sten rejst. Ved anlægget blev også rejst en flagstang og det hele blev indhegnet af fire tilhugne granitsten med en svær jernkæde mellem.
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyGenforeningssten

Genforeningssten

Genforeningen skabte en stor glæde, der kom til udtryk i talrige mindesmærker rejst rundt i hele landet. De fleste er rejst af sogneråd eller lokale foreninger og består af store kampesten med indskrifter som ”Til minde om Genforeningen 1920”. Ofte blev der også rejst flagstænger ved mindesmærkerne, der blev festligt indviet med sange, taler og deltagelse af lokale veteraner fra krigen i 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Se alle artikler om monumenter og mindesmærker

Læs videre om

Eksterne links