stenen set fra vest
.
stenen set fra syd
.
stenens østlige side.
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4312134
Sted- og lokalitetsnummer
230210-548
Anlæg
Genforeningssten, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1920 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 4312:134 Mindesmærke for faldne i 1. verdenskrig og Genforeningen. Ovenpå 11 større sten er opsat en ca. 1,80 x 1,0 m stor mindesten. Stenens forside (østsiden) har en længere indskrift og er let tilhugget og sleben. På bagsiden (vestsiden) ses en kortere indskrift. Begge indskrifter er sortmalede indhuggede versaler. På stenens østside er indhugget et kors omgivet af cirkler og herunder står: DENNE STEN REJSTES TIL MINDE OM 76 MÆND HER FRA ULKEBØL SOGN FALDEN LANGT FRA HJEM OG KÆRE I DEN STORE KRIG 1914-1918 GUDS FRED MED VORE BRØDRE På stenens vestside er skrevet på skrå: GENFORENINGSAARET 1920 Inskriptionen kan opmales som hidtil i samme typografi, farve og omfang.

Undersøgelseshistorie

2018
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenAfventer data
2018
Museal besigtigelse - Haderslev Museumbesigtigelse for at udarbejde forslag til fredningstekst. Lys stribet granitsten ca 1,80x1,0 m stor opstillet på lille forhøjning omgivet af 11 større natursten. Stenens forside (østsiden) med den lange indskrift, er let tilhugget og sleben. På bagsiden (vestsiden) ses en kortere indskrift. Begge indskrifter er sortmalede indhuggede versaler: På stenens østside er indhugget et kors omgivet af cirkler og herunder står: DENNE STEN REJSTES TIL MINDE OM 76 MÆND HER FRA ULKEBØL SOGN FALDEN LANGT FRA HJEM OG KÆRE I DEN STORE KRIG 1914-1918 GUDS FRED MED VORE BRØDRE På stenens vestside er skrevet på skrå: GENFORENINGSAARET 1920 Historik: Alle sten er fundet i marker, skove og enge og skænket af egnens befolkning. Det er et dobbeltmindesmærke, hvor de faldne i 1. verdenskrig mindes og genforeningen erindres på bagsiden.
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Genforeningssten

Genforeningen skabte en stor glæde, der kom til udtryk i talrige mindesmærker rejst rundt i hele landet. De fleste er rejst af sogneråd eller lokale foreninger og består af store kampesten med indskrifter som ”Til minde om Genforeningen 1920”. Ofte blev der også rejst flagstænger ved mindesmærkerne, der blev festligt indviet med sange, taler og deltagelse af lokale veteraner fra krigen i 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links