Det centrale Gladsaxe, 2018. Gadekæret, kirken og gadenavnene er de eneste spor af den gamle landsby. Gadekæret indgår nu som en del af det rekreative område ved bebyggelsen langs Branddamsvej. Gladsaxe Ringvej (del af Ring 3) gennemskærer byen, hvis areal er domineret af erhvervs- og industrivirksomheder samt uddannelsesinstitutioner som Gladsaxe Gymnasium, TEC Gladsaxe (erhvervsuddannelser) og Atheneskolen. Gladsaxe Trafikplads er endestation og busholdeplads for en række buslinjer. Indkøbsmuligheder findes i Buddinge Centret på Søborg Hovedgade umiddelbart øst for kortudsnittet.
.

Gladsaxe ligger i et svagt bølget morænelandskab fra sidste istid, hvor Gyngemose i syd er bevaret som naturområde. Indtil slutningen af 1700-tallet omkransede landsbyens gårde byens centrum med kirke, skole og gadekær. Områdets hovedfærdselsåre, Frederiksborgvej, lå så langt væk, at byen frem til begyndelsen af 1900-tallet stort set var selvforsynende.

Gladsaxe ligger omtrent midt i Gladsaxe Kommune, og set sydfra markeres den af Høje Gladsaxes fem 16-etagers blokke; ellers er byen uden tydelige grænser. Den passeres af Hillerødmotorvejen, Motorring 3 og Gladsaxe Ringvej. Mod syd ligger et stort erhvervskvarter, mens den nordlige del af Gladsaxe overvejende rummer parcel- og rækkehuskvarterer.

Udstykning af Grønnegård på Præstebrovej og Søgård på Krogshøjvej begyndte i 1920’erne, men grundene var svære at sælge, selv om de var billige og mest beregnet til folk med små indtægter, der ønskede at være selvforsynende med grøntsager. Mange gårdes jorder gik til haveforeninger, der stadig eksisterer. De sidste af Søgårds grunde blev via et boligselskab sat til salg i 1947 og blev primært bebygget med parcelhuse, der også er den dominerende bebyggelsesform i det nordlige Gladsaxe. Efter 2. Verdenskrig begyndte kommunen at opkøbe gårde og huse i landsbyen, som nu er væk. En stump af gadekæret indgår i Branddamskvarteret, der blev opført 1982‑86. Enkelte af de gamle gårdes hovedbygninger har fundet ny anvendelse; fx er Egegårdens hovedbygning i dag Skoleklub Egegården.

Stednavnets betydning

Navnet Gladsaxe kendes fra *1321‑23, hvor det optræder i formen Glathsaxa. I senere kilder findes det i former som Glatssaxa (1390) og Glasaxæ (1410). Navnet er sammensat af adjektivet glad i den oprindelige betydning »lys, skinnende« og det gammeldanske substantiv sax med betydningen »sværd«, altså »det skinnende sværd«. Det er formentlig et gammelt vandløbsnavn på den nutidige Kagså.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Gladsaxe Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Byer