Næstved Kommune er rig på præstegårde, hvoraf fire er fredede. Den ældste præstegård i kommunen er fra ca. 1750, mens den nyeste er fra begyndelsen af 1900-tallet.

Nær den beskedne Glumsø Kirke ligger den bygningsfredede Glumsø Præstegård med bindingsværksavlslænger og grundmuret stuehus. Alt er hvidtet over tjæret sokkel og dækket af ubrudte stråtag, et i dag sjældent sluttet hele. Præstegården blev opført i 1834 af præsten Poul Bendtsen, der havde embede her 1830‑47. Det skete efter en brand, hvilket også havde lagt en ældre præstegård i aske i 1661.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Næstved Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Præstegårde