Næstved Gamle Kirkegård er anlagt i 1821, mens kapellet er fra 1933. I gården på kapellets vestside står statuen titlen Marsk Stigs Døtre udført af Lauritz Prior i 1868. Statuen står ved kirkegårdens første anonyme fællesgrav. Marsk Stig havde giftet sig ind i den magtfulde Hvideslægt, men blev dømt som medvirkende ved mordet på kong Erik Klipping i Finderup Lade i 1286. Der er skrevet flere viser om ham og hans fortabte døtre.
.

Gamle Kirkegård i Næstved, tidligere benævnt Vestre Kirkegård, blev anlagt i 1821 til afløsning for de middelalderlige kirkegårde omkring Sankt Peders og Sankt Mortens Kirker, hvor der nu er delvis græsklædte kirkepladser. Kapel og krematorium opførtes i 1933 ved Tidemand-Dal. Kirkegården er udvidet mange gange og fremstår i dag som både begravelsesplads og bypark.

Østre Kirkegård i Næstved blev til efter en konkurrence i 1949, ligesom mange andre store bykirkegårde i 1940’erne og 1950’erne. Det vindende forslag var af landskabsarkitekterne Georg Boye og Knud Preisler og bestod af 24 sekskantede gravgårde, placeret i et S-formet forløb omkring to grønninger. Fra kapellet fører forbindelsesvejen mod nord og syd mellem de sekskantede gravgårde, der har individuel udformning og hegnes af tjørn, slåen, vildroser m.m. Først anlagdes syv sekskantede gravgårde, siden kom endnu fire til, i takt med at den 8 ha store kirkegård blev taget i brug. Vinderne af konkurrencen om kapellet var Hans Chr. Hansen og Viggo S. Jørgensen. Kapellet blev indviet sammen med første etape af kirkegården i 1952. Krematoriet, tegnet af Knud Toftvad, indviedes i 1978.

Kommunens ca. 40 landsbykirkegårde er på nær Herlufsholm og Gunderslev Kirkegårde omgivelsesfredede. Flere ligger i smukke gods- og herregårdsmiljøer som den lille Bavelse Kirkegård ved Næsbyholm Gods med udsigt til Bavelse Sø og omgivet af store træer. Også Fyrendal Kirkegård ved Fuirendal Gods fremstår markant omgivet af store træer i det åbne land. Hertil kommer Førslev Kirkegård ved Førslevgård Gods og Gunderslev Kirkegård op til Gunderslevholm Gods, hvor herregårdshaven ned til Suså rummer lindealléer, flere sjældne træer og et lysthus.

Vejlø Kirkegård med anneksdel og en gammel del mellem store træer støder op til Vejlø Præstegårdshave. Niels Frederik Sørensen, der var præst her 1808‑46, anlagde fra 1822 en romantisk have med varierede beplantninger og kanaler, 11 øer, broer, lysthus og grotte i et dengang sumpet terræn. Hårslev Kirkegård ligger op til præstegårdshaven fra ca. 1910 med store, prægtige træer.

Nogle kirkegårde ligger landskabeligt smukt og frit i det åbne land som Fodby og Næsby Kirkegårde eller som den højtliggende Tyvelse Kirkegård. Få har beholdt deres oprindelige runde form, bl.a. Vrangstrup Kirkegård med store træer, omgivet af kampestensdige mod de åbne marker. Rislev Kirkegård ligger højt og er renoveret af landskabsarkitekt Henning Rasmussen, mens den lille Marvede Kirkegård fra marken ses mellem kuplede træer.

Mange kirkegårde ligger i landsbyer, bl.a. Haldagerlille Kirkegård, omgivet af en hvidkalket mur og med den gamle gravstedsstruktur op mod kirken bevaret, og Vester Egesborg Kirkegård med randtræer. Fensmark Kirkegård er større, udvidet med fællesgrav og urnegrave af landskabsarkitekt Henning Rasmussen og med udsigt over Holmegaards Mose. Mogenstrup Kirkegård, der omgives af skov, er udvidet flere gange, senest i år 2000 af landskabsarkitekt Birgitte Fink.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Næstved Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde