Næstved Kommune er rig på præstegårde, hvoraf fire er fredede. Den ældste præstegård i kommunen er fra ca. 1750, mens den nyeste er fra begyndelsen af 1900-tallet.

Den bygningsfredede, tidligere forpagterbolig til Tystrup Præstegård ligger umiddelbart op til kirken og udgør sammen med denne et usædvanlig fint miljø. Den stråtækte længe er opført af tjæret bindingsværk først i 1800-tallet, formentlig af den norskfødte præst Casper Christopher Schøller Stabell, der bestred embedet 1802‑44. Mod vest står længen med rødkalkede tavl i gavlene, mod øst er de hvidtede, mens den grundmurede bygning, nu fra embedet skilte præstebolig, er opført i 1905 af S.B. Helms, der var præst i perioden 1898‑1917.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Næstved Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Præstegårde