Hvor den bevarede del af kanalen stopper - set fra nordvest
.
Oversigtsbillede - kanal i forgrunden og Holtum å i baggrunden - set fra sydvest
.
Overkørsel efter 432 meter set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Ikast-Brande Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
270894
Sted- og lokalitetsnummer
160601-303
Anlæg
Grøft (afvanding), Nyere tid (dateret 1884 e.Kr. - 1967 e.Kr.); Kanal, Nyere tid (dateret 1884 e.Kr. - 1967 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 2708:94 Kanal. Del af Ejstrup og Skibild Engvandingskanal. Engvandingskanalen er ca. 640 m lang. Kanalen er op til 0,7 m dyb, 1 m bred i bunden og 3 m bred i toppen. Langs kanalen findes et tilhørende dige. De østligste 300 m af kanalen er vandfyldt. Ca. 73 m fra fortidsmindets østlige ende ligger en 5 x 5 m stor overkørsel anlagt over kanalen. Ca. 120 m fra fortidsmindets østlige ende ligger ca. 6 m nord for kanalen de tilhørende vandingsbede. Vandingsbedene er beliggende på et ca. 150 x 35 m stort areal mellem Holtum Å og kanalen. Vandingsbedene slutter ca. 270 m fra fortidsmindets østlige ende. Ca. 300 m fra fortidsmindets østlige ende findes en 2 m bred åbning i det nordre dige. Ca. 330 m fra fortidsmindets østlige ende findes en 2 m bred åbning i det nordre dige. Ca. 430 m fra fortidsmindets østlige ende findes en 2 m bred overkørsel anlagt over kanalen.

Undersøgelseshistorie

2017
Museal besigtigelse - Sydvestjyske Museer640 meter langt kanalstykke med tilhørende nordforliggende vandingsbede. Vandingsbedene er beliggende på matr 2x Hygild gårde, og udgør et ca 150 x 35 meter stort areal mellem Holtum å og kanalen. De østligste 300 meter er kanalen vandfyldt, idét den bliver brugt som afløb for en kunstigt gravet sø. De første 7 meter af afløbet fra søen, hvor kanalen slår et lille knæk og løber SV-NØ under en træbro er ikke en del af den oprindelige kanal, der har fortsat ligeud under den nuværende græsbrink. I den vandfyldte del af kanalen er der efter 73 meter en overkørsel, bestående af jord, med et plasticrør på 50 cm i diameter, der fører kanalen under overkørslen. Overkørslen er 5x5 meter. Vandingsbedene starter nord for overkørslen og fortsætter mod vest til de når Holtum å. Efter 300 meter stopper den vandfyldte del af kanalen med en 2 meter bred åbning i nordre dige, som følge af brug af kanalen opstrøms til afløb for en kunstig gravet sø. Efter 330 meter er der en 2 meter bred åbning i kanalens nordre side, og 430 meter kanalens østende er der en 2 meter bred jordoverkørsel anlagt over kanalen.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Kanal

Kanaler er nedgravede og oprindelig vandfyldte render af forskellig størrelse og længde og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er kanaler til transport af varer eller vand, engvandingskanaler, afvandingskanaler i Vadehavet og kanaler til brug for skibstransport. Mange kanaler er desuden anlagt i forbindelse med mølledrift. Kanalerne stammer fra vikingetiden og frem til i dag. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links