Oversigtsbillede fra øst
.
Skiltestander i kanaldiget set fra NV
.
Den rekonstruerede akvædukt set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Ikast-Brande Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
270896
Sted- og lokalitetsnummer
160601-293
Anlæg
Grøft (afvanding), Nyere tid (dateret 1884 e.Kr. - 1967 e.Kr.); Kanal, Nyere tid (dateret 1884 e.Kr. - 1967 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 2708:96 Kanal. Del af Ejstrup og Skibild Vandingskanal. De første 1,080 km af Skibild Kanal, der starter i den østlige del ved fragreningen fra Ejstrup Kanal, og forløber blandt andet via en akvædukt i vestlig retning. Kanalen har en bredde på op til ca. 6 m. Langs dele af kanalen findes et tilhørende dige. Akvæduktens originale dele består af en tilløbskanal i beton på sydsiden og en afgangskanal i beton på nordsiden. Hertil kommer et muret brofæste og en betonsokkel til fundament for stålkonstruktionen, der har båret akvædukten på sydsiden, samt tre betonfæster til stålkonstruk-tionen, tre betonvægge og to brøndrørspiller til at bære akvædukten på nordsiden. Der er lagt nyere egetræsbroer over både betontilløb og afgang. Ca. 370 m fra akvæduktens afgang er toppen af syddiget fjernet på en strækning af 5 m. Ca. 500 m fra afgangen er der en 2 m bred delvis opfyldning i ca. 0,5 m højde over kanalbunden. Ca. 710 m fra afgangen er kanalens sydside fjernet over 5 m længde ved et tidligere vandingsskot. Ca. 815 m fra afgangen er en ældre træbro/spang – 3 m lang og 0,9 m bred.

Kanal

Kanaler er nedgravede og oprindelig vandfyldte render af forskellig størrelse og længde og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er kanaler til transport af varer eller vand, engvandingskanaler, afvandingskanaler i Vadehavet og kanaler til brug for skibstransport. Mange kanaler er desuden anlagt i forbindelse med mølledrift. Kanalerne stammer fra vikingetiden og frem til i dag. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links