Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
432746
Sted- og lokalitetsnummer
070214-299
Anlæg
Skanse, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 e.Kr. - 1660 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglysning af redouten 1991 *********************** Dele af Redouten ved Grønsund Lodshuse. 1. Den nordøstlige flanke af Redouten ved Grønsund Lodshuse, bestående af et ca. 25 x 11 m stort voldstykke, ca. 2 m højt med foranliggende grav. Graven fremtræder som en ca. 7 m bred og godt 0,5 m dyb sænkning nord og øst for volden. 2. Dele af sydøstlige flanke af Redouten ved Grønsunds Lodshuse. Fremstår som et ca. 7 x 9 m stort fragment af volden, som er ca. 2 m højt. Beliggende på sommerhusgrund.

Undersøgelseshistorie

1968
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkEn rodvælter i NØ-lig grav.
2014
Privat besigtigelse - Museum Sydøstdanmark

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Efterreformatorisk tid

Efterreformatorisk tid starter ved Reformationen i 1536, hvor den evangelisk-lutherske kirke blev indført i Danmark, og den slutter med indførelsen af den enevældige styreform i 1660, hvor det danske rige blev et arvekongedømme. Perioden, der også ofte kaldes Renæssancen, dækker således over en forholdsvis kort tidsperiode. Blandt de beskyttede fortidsminder findes en række borge og voldsteder, men også eksempelvis vejkister, skanser, kapeller og sagnsten. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links