Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
432744
Sted- og lokalitetsnummer
050505-160
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldsted. Voldstedet består af et rektangulært, fladt plateau omgivet af jordvolde og rester af udenforliggende tørre ca. 4 m brede grave. Voldene hæver sig 1 - 2 m over gravene og ind- til ca. 0,75 m over plateauet. Voldstedet er delvis træbe- vokset. I nordvest er der gennem volden og over graven en ca. 4 m bred adgangsvej. På det flade plateau er der opført et beboelseshus med udhus, og voldstedet benyttes iøvrigt som have. Fredningsgrænsen går ca. 4 m fra voldens ydre fod, således at det fredede areal ialt måler ca. 40 x 40 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er dog til- ladt at anvende arealet som have i samme omfang som hidtil. Matr.nr. 5h: Voldsted.

Undersøgelseshistorie

1971
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted (skanse). Voldstedet består af et rektangulært, fladt plateau, omgivet af jordvolde og rester af udenfor liggende tørre grave, ca 4 m brede. Voldene hæver sig 1-2 m over gravene og indtil ca 0,75 m over plateauet. Voldstedet er delvis træbevokset. I nordvest er der en ca 4 m bred adgangsvej gennem volden og over graven. På det flade plateau er der opført et beboelseshus med udhus, og voldstedet benyttes i øvrigt som have. Fredningsgrænsen går ca 4 m fra voldens ydre fod, således at det fredede areal i alt måler ca 40x40 m. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links