7098 oversigt skansebankens top. Set fra NØ.
.
Skanse ved Grønsund færgegård tegning 1808 Forsvarets Bygningstjeneste
.
1511 oversigt. Set fra ØNØ.
.

Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
432743
Sted- og lokalitetsnummer
050505-161
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1500 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 4327:43 Borgsted Skanse. Den bevarede del af jordskansen består af et plateau, der mod øst, syd og vest begrænses af en indtil ca. 2 m høj skråning ned mod det omgivende lavere terræn. Selve plateauet med skråning er op til ca. 42 m nord-syd og op til ca. 49 m øst-vest. Fredningsgrænsen forløber udvendigt langs skråningens fod. I østsiden af fortidsmindet, der her har en længde på ca. 29 m, findes en indgravet betonkælder med en ca. 1 m bred døråbning. I østsiden findes endvidere en betonstøttemur Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRest af jordskanse, bestående af et plateau, der mod Ø, S og V begrænses af en ca 2 m høj skråning mod det omgivende lavere terræn. I den østlige del af plateauet en kælder med indgang i skråningen. På plateauet, indenfor fredningsgrænsen, ligger et muret hønsehus. Den østlige del af sydskråningen var inddraget til hønsegård, og helt bar og afslidt af hønseskrab og liggegruber mellem blottede trærødder. Jeg foreslog at men flyttede hegnet til hønsegården op ovenfor skråningen i flugt med hønsehusets bagside, til gengæld kunne den ubenyttede vestlige halvdel af plateauet bruges til en udvidelse af hønsegården. Ejer: . Ved besøg 15.10.81 var der fyldt jord i hullerne i skråningen og hegnet til hønsegården var flyttet 2-3 m indenfor skråningens top. Der vil blive sået græs eller blomster på skråningen. Mål: 2x40x38 m. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterSkanse
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links